Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMÖ106 Matematik Eğitiminde Bilişim ve Teknoloji 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Matematik konularının bilgisayar ile öğretimini vermek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baki, A. 2002; Öğrenen ve Öğretenler için Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi, Ceren Yayınları,İistanbul Baki, A. 2008; Kuramdan Uygulamaya Matematik Öğretimi, Harf Yayınları, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Matematik konularının bilgisayar ile öğretimi, bilgisayarlı ortamda matematik öğrenme, özel tasarlanmış yazılım paketleri vasıtasıyla matematiksel araştırma, Excel, Logo, Cabri ve Derive gibi yazılımları kullanarak bilgisayar destekli etkinlikler tasarlama ve geliştirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
23 Proje Sunma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar destekli eğitimde epistemolojik ve pedagojik ilkeler
2 Bilgisayar donanımlı ortamda matematik öğrenme: Programlama yoluyla öğrenme, buluş yoluyla öğrenme
3 Bilgisayar destekli matematik öğretiminde kullanılan yazılımlar: EXCEL
4 Bilgisayar destekli matematik öğretiminde kullanılan yazılımlar: LOGO (temel komutlar ve çizimler)
5 Bilgisayar destekli matematik öğretiminde kullanılan yazılımlar: LOGO (döngüler)
6 Bilgisayar destekli matematik öğretiminde kullanılan yazılımlar: LOGO (grafik çizme ve kümelerde işlemler)
7 Bilgisayar destekli matematik öğretiminde kullanılan yazılımlar: Dinamik geometri yazılımı CABRI (genel özellikler)
8 Bilgisayar destekli matematik öğretiminde kullanılan yazılımlar: CABRI (keşfetme etkinlikleri)
9 Arasınav
10 Bilgisayar destekli matematik öğretiminde kullanılan yazılımlar: COYPU, bir grafik çizme programı
11 Bilgisayar destekli matematik öğretiminde kullanılan yazılımlar: Bilgisayar cebir sistemi DERIVE 6
12 Matematik yapma, keşfetme ve öğrenme öğrenme: Sayılar teorisi ve fonksiyonlar
13 Mikrodünya tasarlama
14 Öğrenci sunumları
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194944 bilgisayar destekli matematiğin tanımını yapabilecek
2 1195061 bilgisayarlı ortamda matematik öğrenmeyi açıklayabilecek
3 1195158 özel tasarlanmış yazılım paketleri vasıtasıyla matematiksel araştırma yapabilecek
4 1195215 Excel, Logo, Cabri ve Derive gibi yazılımları kullanabilecek
5 1195301 matematik konularının bilgisayar ile öğretimini anlayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.