Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ112 Yabancı Dil Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

The course designed to introduce participants with relevant principles and theories related to computer assisted language learning. It exposes participants to various computer applications and web-based tools for language learning. Participants will learn to integrate these applications and tools for classroom teaching and learning. Participants will be introduced to emerging technologies. Finally, the course enhances participants’ understanding on current issues related to ICT in ELT.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Emrah Ekmekçi, Yrd. Doç. Dr. İsmail Yaman

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Various Internet Sources Mobile Applications

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İngilizce öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri'ne (BİT) Giriş Dil sınıflarında BİT entegrasyonu
2 Okuma becerilerinde ve öğretiminde BİT kullanımı
3 Dinleme becerilerinde ve öğretiminde BİT kullanımı
4 Telaffuz ve konuşma becerilerinin öğretiminde BİT kullanımı
5 Dilbilgisi öğretiminde BİT kullanımı
6 Ölçme ve Değerlendirmede BİT kullanımı
7 İngiliz Dili Öğretiminin Farklı Boyutlarında BİT Kullanımı
8 BİT ve Mevcut Eğilimler-1
9 BİT ve Mevcut Eğilimler-2
10 Ara Sınav
11 Öğrenci Projelerinin Sunumu
12 Öğrenci Projelerinin Sunumu
13 Öğrenci Projelerinin Sunumu
14 Öğrenci Projelerinin Sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1440821 Öğrenciler bu dersin sonunda İngilizcenin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde web tabanlı araçları ve bazı bilgisayar uygulamalarını tanırlar.
2 1440831 İngilizcenin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde web tabanlı araçları ve bazı bilgisayar uygulamalarını kullanırlar ve ders planlarına dahil ederler.
3 1440838 Dört dil becerisine yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri araçlarını derslerine entegre edebilirler.
4 1440844 Bilgi ve İletişim Teknolojileri araçlarını kullanırken genel güvenlik ve etik anlayışa sahip olurlar.
5 1440875 Kendi dijital materyallerini oluşturabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
2 5 4 5 3 4 4 5 3 5 3 5 3 5 3 4 5
3 4 5 3 4 3 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4
4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 5 5 4 5 4
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek