Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ316 Multimedya Destekli Yabancı Dil Öğretimi 927001 3 6 5

Dersin Amacı

İnternet, CD, Bilgisayar, Kasetçalar vb. gibi çoklu ortam bileşenleri kullanarak Fransız dili becerilerini geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnternet, Film, CD, DVD,

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Özellikle internet ortamında araştırma yapmak ve çoklu ortam bileşenlerini kullanarak Fransız Dili becerilerine yönelik uygulamalar hazırlamak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 29 29
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Google ve Google Drive 1. hafta.docx
2 Giriş: temel kavramlar 2. hafta.docx
3 İnternet araması, çoklu ortam araştırmaları. 3. hafta A1Niveaudelutilisateur.pdf
4 İnternet ortamında materyal hazırlama esasları 4. hafta Descripteurs_A1.pdf
5 Yabancı dil öğretim uygulamalarında internet kullanımı ve yeri 5. hafta Descripteurs_A2.pdf
6 İnternet ortamında Fransa'da yabancı dil öğretim uygulamaları 6. hafta Descripteurs_B1.pdf
7 Fransa ve Sorbonne örneği 6. hafta Descripteurs_B1.pdf
storage/app/public/ngenc/120883
8 Yabancı dil öğretiminde multimedya gereçlerinin önemi https://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html
9 Ara Sınav
10 Yabancı dil öğretiminde multimedya gereçlerinin hazırlanma esasları 10. hafta CECRL.pdf
11 Yabancı dil öğretiminde multimedya gereçlerinin sunumu 11. hafta exemples de sujets de debat a l'oral (2).pdf
12 Yabancı dil öğretiminde multimedya gereçlerinin sunum eleştirileri 12. hafta exemples de sujets de debat a l'oral (3).pdf
13 Yabancı dil öğretiminde multimedya gereçlerinin sunum eleştirileri ve öneriler 13. hafta ab_diller_icin_ortak_avrupa_basvuru_metni_meb_tarafindan - Kopya.pdf
14 Yabancı dil öğretiminde multimedya gereçlerinin sunum eleştirileri ve öneriler 14. hafta cadre_europeen.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1189462 Çoklu ortam bileşenlerini kullanabilir.
2 1189541 Alanında internet ortamında araştırmalar yapabilir.
3 1189550 Alanında sunumlar hazırlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 4
2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek