Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ216 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Eğitim Öğretim Sürecinde karşılaşılan sorunları belirlemek, çözmek veya merak edilen herhangi bir konuyu incelemek veya ilgi duyulan herhangi bir konuda bilgi elde etmek amacıyla bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. 2. Kuş, E. (2005). Nicel-nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünyada ve ülkemizdeki eğitim sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacak orijinal konuların belirlenmesi, kuram ve uygulamalar, Alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küresel eğitim sorunları
2 Proje ve araştırma konusunun belirlenmesi
3 Projenin özel amaçları
4 Problem cümlesi veya hipotezler oluşturma
5 Araştırmaya uygun yöntemin belirlenmesi
6 Araştırmaya uygun veri toplama araçları
7 Seçilen konunun gerçekleri ve çözümüne yönelik öngörüde bulunma
8 Veri toplama araçlarının uygulanması
9 Ara sınav
10 Gözlem ve veri çizelgeleri oluşturma
11 Bulgu ve sonuçların değerlendirilmesi
12 Sonuçlara göre değerlendirme yapmak
13 Araştırma konusunun literatürlerle karşılaştırılması ve öneriler
14 Raporlaştırma
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1216854 Fen eğitimi alanında yer alan dersler ile kendi bireysel ilgi alanları arasında ilişki kurar.
2 1216888 Eğitim Öğretim Sürecinde karşılaşılan sorunları belirler, inceler ve çözüm yolları geliştirir.
3 1216903 Seçilecek bir konuyu derinlemesine araştırır, inceler ve çözüm yolları üretir.
4 1216927 Araştırmada elde edilen bulguları yorumlayabilir
5 1216929 Araştırma sonuçlarını bilimsel kurallara uygun olarak rapor edebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme