Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ214 Fen Eğitiminde Teknolojik Alan Bilgisi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı fen eğitimi sırasında öğretmenlerin kullandıkları üç alan olan Teknolojik Bilgi, Pedagojik Bilgi ve Alan Bilgilerinin (TPAB) nasıl birleştirilmesi gerektiğinin somut örneklerle açıklanması, öğrenme-öğretme sürecinin nasıl tasarlanması gerektiğinin ele alınması ve her alanın kendine has özelliğinin öğretmen adaylarında bulunmasının sürece olan etkisini hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa ERGUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yelken, T. Y., Tokmak, H. S., Özgelen, S. ve İncikabı , A. (2013). Fen ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Ankara: Anı Kitabevi. 2. Bilici, S. C., Yamak, H., Kavak, N. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İmajları, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi, Kongresi, Niğde. 3. Graham, C. R., Borup, J., & Smith, N. B. (2012). Using TPACK as a framework to understand teacher candidates’ technology integration decisions. Journal of Computer Assisted Learning, 28(6), 530–546. 4. Pamuk, S. (2012). Understanding preservice teachers’ technology use through TPACK framework. Journal of Computer Assisted Learning, 28(5), 425–439. 5. Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108 (6), 1017–1054. 6. Soong, S. K. A., & Tan, S. C. (2010). Integrating technology into lessons using a TPACK- based design guide. In C. H. Steel, M. J. Keppell, P. Gerbic, & S. Housego (Eds.), Curriculum, technology & transformation for an unknown future. Proceedings ascilite Sydney (Vol. 2010, pp. 919–923) 7. Alayyar, G. M., Fisser, P., & Voogt, J. (2012). Developing technological pedagogical content knowledge in pre-service science teachers : Support from blended learning. Australasian Journal of Educational Technology, 28(8), 1298–1316.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste TPAB’nin öğretmen adayları tarafından nasıl birleştirilmesi gerektiği, üç alanın göz önünde bulundurularak öğrenme-öğretme sürecinin nasıl tasarlanması gerektiği, her alanın kendine has özelliğinin öğretmen adaylarında bulunmasının sürece olan etkisi fen bilgisi konuları bazında ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 10 1
5 Derse Katılım 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
19 Beyin Fırtınası 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
23 Proje Sunma 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve amacı hakkında öğrencilerin bilgilendirmesi ve TPAB’ne giriş
2 TPAB ve Fen Bilimleri öğretim programı F-TPAB-1.pdf
3 TPAB temeli öğretim tasarımı unsurları F-TPAB-2.pdf
4 TPAB ve web araştırmaları F-TPAB-3.pdf
5 TPAB temelli Fen Bilimleri dersi için çoklu ortam benzetimi geliştirme F-TPAB-4.pdf
6 TPAB temelli Fen Bilimleri uygulama örnekleri (Dijital öykü hazırlanması) F-TPAB-5.pdf
7 TPAB temelli Fen Bilimleri uygulama örnekleri (Dijital Kavram haritaları) F-TPAB-6.pdf
8 TPAB temelli Fen Bilimleri uygulama örnekleri (Bilim kurgu filmleri)
9 Ara sınav
10 TPAB ve FATİH projesi
11 TPAB ve dünyadaki uygulama örnekleri
12 TPAB’ın öğretmen eğitimindeki yeri
13 TPAB temelli Fen Bilimleri değerlendirme örnekleri
14 Değerlendirme ve kapanış
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1426074 Fen eğitimi ile ilgili temel teknolojik, pedagojik ve alan bilgisi gerektiren kavramların etkileşmesini bilir.
2 1426117 Teknolojik, Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) teorik çerçevesini kavrar.
3 1426158 TPAB ve Fen Bilimleri öğretim programı bilir.
4 1426179 TPAB temelli öğretim tasarımı yapar.
5 1426190 TPAB’ni temel Fen kavramlarına uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2
4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2
5 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek