Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ218 Fen Bilgisi Arazi Uygulamaları ve Müze Tekniği 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Doğada bulunan canlıların müze materyali haline nasıl getirildiklerinin açıklanması ve uygulamalı olarak gösterilmesi Canlı bitki örneklerinden herbaryum örnekleri hazırlama, saklama ve herbaryum kayıtlarının tutulmasını öğretmek. Örnek toplama ve muhafaza yöntemlerinin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Fergan KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Sıtkı, M. Ve Tosunoğlu M. (2002). Biyomüzeoloji, İzmir: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları. 2)Turan C., "Türkiye Kemikli Deniz Balıkları Atlası ve Sistematiği",Nobel Kitabevi,Adana,2007,549 sayfa. 3)Özeti, N., Yılmaz, İ., “Türkiye Amfibileri”, E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi, no:151, E.Ü. Basımevi, Bornova -İzmir, 1994. 4)Başoğlu M., Baran İ., “Türkiye Sürüngenleri, Kısım1, Kaplumbağa ve Kertenkeleler”, E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi, no:76, İlker Matbaası, Bornova -İzmir, 1977. 5)Başoğlu, M., Baran, İ., “Türkiye Sürüngenleri, Kısım 2,Yılanlar”, E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi, no: 81, E.Ü. Matbaası,Bornova-İzmir, 1980. 6)Kıyak, S. (2000). Entomolojik Müze Metotları, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araziden bitki örneklerini toplama teknikleri anlatılacaktır. Canlı bitki örneklerinden herbaryum örnekleri hazırlanacak, saklama ve herbaryum kayıtlarının tutulması öğretilecektir. Omurgalı canlı türlerinin yaşam alanlarının belirtilerek, bu canlıların doğal habitatlarından nasıl yakalanıp müze materyali haline getirileceğinin açıklanması ,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müze tekniğinin tanımlanması, örneklerin nasıl müze materyali haline getirileceğinin anlatılması
2 Etiket hazırlanışının anlatılması Balık örneklerinin toplama yöntemlerinin belirtilmesi ve preparasyonu
3 Amphibia (İki Yaşamlılar) Kertenkele ve Kaplumbağa hakkında genel bilgiler, örneklerin yakalanması, toplanması, doğada bulunacağı alanlar yakalanma yöntemleri, öldürme teknikleri ve preparasyonu(fiksasyon, daimi muhafaza),
4 Memeliler hakkında genel bilgiler, örneklerin yakalanması, toplanması, doğada bulunacağı alanlar yakalanma yöntemleri, öldürme teknikleri ve preparasyonu(fiksasyon, daimi muhafaza),
5 Eklembacaklıları (Crustaceae, Örümcekler, Diplopoda, Chilopoda, Oncophora) muhafaza etme yöntemi/Konuyla ilgili laboratuvar uygulaması
6 Omurgasız hayvanları (Süngerler ve Coelentorata, derisi dikenliler, yumuşakçalar) muhafaza etme yöntemi / Konuyla ilgili laboratuvar uygulaması
7 Böcek toplama, öldürme ve muhafaza solüsyonları, toplama ekipmanları ile böceklerin preparasyonu, etiketleme,/Konuyla ilgili laboratuvar uygulaması
8 Herbaryum nedir? Herbaryum tarihçesi.Araziden bitki örneklerini toplama teknikleri.
9 Ara sınav
10 Kurutma presi yapmayı öğretme Kurutma presinde kullanılacak kağıtların özellikleri bitki örneklerinin kurutma presinde kurutulması
11 Örneklerin yapıştırılacağı kartonların hazırlanması ve kartonlara yapıştırılması
12 Örneklerin etiketlenmesi Örneklere koruyucu maddelerin spreyi
13 Herbaryum odalarının dolaplarının özellikleri
14 Dolaplara kurutulmuş bitki örneklerini yerleştirme sistemleri ve Herbaryum indeksi ve envanter listesinin hazırlanması
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1215313 Araziden bitki örneklerini toplama teknikleri. Kurutma presi yapmayı öğretme
2 1215354 Kurutma presinde kullanılacak kağıtların özellikleri Canlı bitki örneklerinin kurutma presinde kurutulması
3 1215382 Örneklerin yapıştırılacağı kartonların hazırlanması Örneklerin kartonlara yapıştırılması Örneklerin etiketlenmesi
4 1215406 Dolaplara kurutulmuş bitki örneklerini yerleştirme sistemleri
5 1215408 Omurgalı hayvanların preparasyonu konusunda gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
6 1254152 Araziden omurgalı hayvan türlerini toplayabilir, gerekli preparasyon tekniklerini uygulayabilir ve müze örneği haline getirebilir.
7 1254429 Omurgalı hayvanların preparasyonu çalışmalarında bilimsel etik kurallarına uyar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
6 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek