Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ210 Gk Seçmeli I (Çevre ve Eğitimi) 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Doğal çevreye ilişkin bilgi, tutum ve davranış geliştirmek ve bunları eğitimle ilişkilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Elif Omca ÇOBANOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Aydoğdu , M. ve Gezer, K. (2006). Çevre Bilimi., Ankara: Anı Yayıncılık. 2. Elstgeest, J. & Harlen, W. (1990). Environmental Science in the Primary Curriculum, London: Paul Chapman Publishing Ltd. 3. Haktanır, K. & Arcak S. (1998). Çevre Kirliliği, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları. 4. Monroe, M. C. & Cappaert, D. (1994). Integrating Environmental Education into the School Curriculum, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, toprak "biome"ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, kültür ve ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre terimi ve tarihi gelişimi, çevre eğitiminin farklı tanımlamaları ve konu üzerine farklı bakış açıları
2 Çevre eğitiminin sosyal, fen ve eğitim bilimlerine yansıması, çevre eğitiminin fen bilgisi eğitimine entegrasyonu.
3 Temel ekoloji kavramları
4 Temel ekoloji kavramları
5 Çevre eğitiminde araştırma
6 Çevre Felsefesi
7 Çevre Felsefesi
8 Çevre eğitimi: Yapısı ve uygulaması
9 Ara Sınav
10 Çevre eğitimi yaklaşımı önerisi
11 Farklı çevre eğitimi programları
12 Sürdürülebilir kalkınma ve farklı tanımları
13 Sürdürülebilir kalkınma ve bu tanımın çevre eğitimine uyarlanması
14 Kültürel-sosyal parametrelerin çevre çalışmalarında önemi
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1438473 Temel ekolojik kavram ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olur.
2 1412272 Yaşadığı çevreyi daha yakından tanır.
3 1415018 Çevreyi ve doğayı koruma bilinci kazanır.
4 1415157 Çevre sorunları hakkında fikir sahibi olur.
5 1415162 Dünyadaki çevre eğitimi programları hakkında genel görüş kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme