Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTÖ411 A Seçmeli III (İnsan-Bilgisayar Etkileşimi) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Öğretim teknolojileri tarihi insan-teknoloji etkileşimindeki problemleri çözmeye çalışarak başladı. İnsanın teknolojiyle etkileşiminde, tasarımcıların kullanılabilirlik prensiplerine uymamaktan kaynaklanan bir çok hatası ölümcül sonuçlara varmıştır. Bu dersin amacı, öğretim teknolojileri alanında uzman olacak öğrenciler için insan-bilgisayar etkileşiminin tasarlanması ve kullanımıyla ilgili temel teori ve modelleri vererek bunların gerçek hayatta nasıl uygulanacağını tecrübe etmelerini sağlamak. İnteraktif ortamda insan davranışlarını tanımlama, ona uygun tasarım yapma ve kullanılabilirlik metodlarını uygulama da bu dersin amaçları arasındadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Emine Şendurur

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Çağıltay, K. (2011). İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği: Teoriden Pratiğe. ODTÜ Yayıncılık -Keser, H. (2005). İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ve Sağlığa Etkisi. NOBEL Yayın Dağıtım. - http://hci.metu.edu.tr - http://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/ - http://guidelines.usability.gov/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İBE teorileri kullanılabilirlik metotları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
36 Rapor 3 30 1
40 Proje Hazırlama 1 70 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
22 Proje Hazırlama 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, Ders izlencesini inceleme, İnsan-bilgisayar etkileşiminin tarihi, Tarihteki önemli olaylar ve alanın gelişmesine katkıları
2 İnsan-bilgisayar etkileşimi bileşenleri: insan algısı, davranışları ve teknoloji. Bilişsel modeller.
3 Etkileşim nedir? Arayüz türleri nelerdir? Kullanıcı tipleri nelerdir?
4 İnteraktif tasarım nedir? İnteraktif tasarım türleri ve ilkeleri.
5 Görev analizi nedir, nasıl yapılır?
6 Hızlı prototiplendirme modeli: teori ve uygulama
7 Prototip çeşitleri ve kullanım alanları: yüksek ve düşük gerçeklikte prototipler
8 Kullanılabilirlik prensipleri ve insan becerileri. Evrensel tasarım nedir?
9 Nielsen’in buluşsal değerlendirmesi (10 heuristics): teori ve uygulama
10 Ara sınav!
11 Değerlendirme ve kullanılabilirlik testleri.
12 Sosyal açıdan etkileşimli tasarım
13 Duyuşsal açıdan etkileşimli tasarım
14 Etik açısından etkileşimli tasarım
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1201152 Kullanılabilirlik tekniklerini kullanarak iyi ve kötü tasarımı ayırt edebilme.
2 1202748 Web, vb. ortamlardaki kullanıcı arayüzlerini heuristic (buluşsal) değerlendirme tekniklerine göre değerlendirme.
3 1203092 İnteraktif tasarımlarda insan davranışlarını tanımlayabilme.
4 1203592 İnsan algı modelleri ve bilişsel modelleri tanımlayabilme.
5 1204087 Verilen karmaşık bir problemde görev analizi yapabilme.
6 1204620 Belirli bir konu üzerinde prototiple başlayan bir tasarım yapabilme.
7 1204715 Kullanılabilirlik tekniklerini kullanarak gerçek hayatta kullandığı interaktif teknolojileri değerlendirme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.