Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB-307 Taşıma ve İletim Tekniği 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Tarımsal materyallerin iletim ve taşınımında kullanılan makinaların çalışma prensibleri ve konstrüktif değerleri hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Arif BEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taşıma iletim Tekniği, Prof. Dr. B. Galip Tunalıgil ve ark A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Notları: 962 , Ankara, EKER.B., B.G.TUNALIGİL, Taşıma İletim Tekniği, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No:962, 1985, Ankara, 146s 2. E. Işık Ders Notları U.Ü. Ziraat Fak. Bursa

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasıma ve iletimin tanımlanması, tasıma olayı, tasıma zinciri, tarımda tasıma: içsel tasıma,dışsal taşıma , taşıma arabaları, taşımanın iyileştirilmesi için tarım arabalarının konstrüksiyonunda yapılacak değişiklikler, tarım arabalarının yapı elemanları, boşalma sistemleri, boşalmada sürtünmenin etkisi, ürünün yığılma açısı, tarım arabalarında dümenleme sistemleri. İletim vasıtaları, çalışma sekillerine göre iletim vasıtaları: sürekli iletim yapanlar,süreksiz iletim yapanlar. Yapısal özelliklerine göre iletim vasıtaları: mekanik, hidrolik ve pnomatik iletim vasıtaları. İletim vasıtalarında kapasite, iletim vasıtaları için gerekli olan motor gücü hesabı, işletme için alınacak iletim vasıtasının seçimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, konu ve faaliyetlerin ve değerlendirme yöntemlerinin ve işleyişin açıklanması
2 Tarımda taşıma ve iletim tekniğinin önemi ve esasları
3 Tarımsal materyallerin fizikomekanik özellikleri ve sınıflandırılması
4 Taşıma iletimin ana öğeleri
5 Taşıma iletimin sınıflandırılması
6 Taşıma iletim araçlarının donanımları
7 Basit taşıma iletim araçları
8 Genel değerlendirme ve Arasınav
9 Tarım arabalarının ağırlık merkezinin hesaplanması
10 Tarım arabaları TSE standartları ve temel teknik parametreler
11 İletim araçlarının tarım makinalarında kullanım yerleri ve sınıflandırılması
12 Helezon iletici, bantlı iletici ve elevatörlerin teknik özellikleri ve kapasite hesapları
13 Tarımsal iletimde işletme değerleri
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1417889 Tarım arabalarının temel yapısal özellikleri ve fonksiyonlarını kavrayabilme
2 1417919 İletim araçlarının kullanım yerlerinin amaca uygun olarak seçilmesinde farkında olabilme
3 1417971 Yapılacak işe uygun taşıma iletim aracını seçebilme
4 1418789 Her türlü materyal yer değişimi için iş planlaması ve organizasyonu yapabilme
5 1418882 Projelendirme işlem aşamalarına hakim olma ve malzeme dayanımı ve seçimi konusunda ilişki kurabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71804 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 71805 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 71806 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 71807 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 71808 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 71809 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 71810 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 71811 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 71812 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 71813 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 71814 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.