Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB311 Ergonomi 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Fen bilimleri açısından tarımsal alanda ergonomi biliminin yeri ve önemini aktararak, iş yaşamında psiko-sosyal boyutuyla ergonomik uygulama becerisinin kazandırılmasıdır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Arif BEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alaettin Sabancı, Sarp Korkut Tümer-Ergonomi,2011 Fatih Babalık- Mühendisler için Ergonomi –işbilim,2011 Çağatay Güler- Sağlık boyutuyla ergonomi, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsanın fiziksel ve düşünsel yeteneklerini daha etkin ve verimli olarak kullanabilmesini sağlamak amacıyla sürekli olarak makina, takım, aparat ve cihazlar geliştirilmektedir. İnsanları işyerlerinde sağlıklı, güvenli ve verimli olarak çalışabilmeleri için çalışma yeri ve gerekli donanımın, ses, aydınlatma, çevre sıcaklığı gibi faktörler ile iş organizasyonu ve yönetime yönelik sistemlerin insanın yapısal, boyutsal ve psikolojik özelliklerine düzenlenmesini sağlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 30 30
24 Seminer 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ergonominin yeri ve önemi
2 Ergonomi bilimine giriş ve İşgücü
3 Ergonomi biliminin tarihçesi
4 İnsan-makine-çevre ilişkisi
5 Ergonomi ve çevre
6 Ergonomi ve sağlık
7 Bilişsel ergonomi ve iş hayatındaki önemi
8 Duygusal ergonomi ve iş hayatındaki önemi, Ara sınav
9 Ara Sınav
10 İnsana yakışır iş ve ergonomi, İş yaşamının kalitesi ve ergonomi
11 İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından ergonomi
12 Yönetsel ergonomi
13 İnsan Makina Sistemleri
14 İnsan Hareketlerinin Sınırları Ve Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi, Final sınavı
15 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1213234 Ders sonunda öğrenciler, tarımsal faaliyetlerde ergonomik uygulamaların sürecini öğrenirler.
2 1213471 İş yaşamında insan-makine çevre ilişkisini değerlendirmek.
3 1213473 Çalışanların insana yakışır bir iş edinebilmeleri yönünde eleştirel teorik bakış açısına sahip olmak, bu edinimler kapsamında uygulama ve bitirme projelerini gerçekleştirmek, bu edinimleri çalışma hayatına aktarmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.