Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB307 Tarımda Üretici Örgütlenmesi 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere tarımdaki örgütlenme gereksinimi, örgütlenme modelleri ve çiftçi örgütleriyle ilgili yasal mevzuat,Türkiye'deki çiftçi örgütlerinin yapısı ve sorunları ile alınması gereken önlemler konularında kavramsal ve analitik yeteneğin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. İsmet Boz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mülayim, Z.G., Tarımsal Kooperatifçilik Çıkın, A., Karacan, A.R. 1994. Genel Kooperatifçilik. Ege Üniversitesi Basımevi, Yayın no: 511, 469 s., Bornova-İzmir. Bozoğlu, M., Tarımda Üretici Örgütlenmesi (Basılmamış Ders Notları)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örgütlenmenin tanımı ve tarihçesi, tarımdaki örgütlenme modelleri, kooperatifçilik ilkeleri, tarımsal kredi, satış ve kalkınma kooperatifleri, tarımsal kalkınma vakıfları, ziraat odaları, tarımsal üretici birlikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 36 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örgütlenmenin tanımı, gereksinimi ve çiftçi örgütlenmesinde yararlanılan modeller Birinci hafta.docx
2 Kooperatifçiliğin tarihçesi İkinci hafta.docx
3 Kooperatif tanımı ve ilkeleri Üçüncü hafta.docx
4 Kooperatifler ile diğer kuruluşlar arasındaki farklar, kooperatifler ve ekonomik sistemler ile devlet kooperatif ilişkileri Dördüncü hafta.docx
5 Türkiye’de kooperatifçiliğin hukuki statüsü ve kooperatif kuruluş işlemleri Beşinci hafta.docx
6 Kooperatiflerde yönetim ve organları, denetim ve finansmanı Altıncı hafta.docx
7 Kooperatiflerde üst örgütlenme ve entegrasyon Yedinci haft.docx
8 Ara Sınav Sekizinci hafta.docx
9 Türkiye’deki başlıca kooperatiflerin (tarım kredi, tarım satış ve tarımsal kalkınma kooperatifleri) analizi Dokuzuncu hafta.docx
10 Türkiye’deki başlıca kooperatiflerin (tarım kredi, tarım satış ve tarımsal kalkınma kooperatifleri) analizi Onuncu hafta.docx
11 Türkiye’deki başlıca kooperatiflerin (tarım kredi, tarım satış ve tarımsal kalkınma kooperatifleri) analizi Onbirinci hafta.docx
12 Kooperatiflerin başarısını etkileyen faktörler ve kooperatif işletmelerin başarı ölçütleri On ikinci hafta.docx
13 Tarımsal üretici birlikleri On üçüncü hafta.docx
14 Tarımsal amaçlı kalkınma vakıfları ve Ziraat Odaları On dördüncü hafta.docx
15 AB’de çiftçi örgütlenmesi ve Türkiye’nin uyumu On dördüncü hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1437643 Tarım sektörü için örgütlenme gereksinimini sorgular.
2 1437699 Çiftçi örgütlenmesinin tarihsel gelişimini izah eder.
3 1437704 Çiftçi örgütlenme modellerini analitik olarak karşılaştırır.
4 1437776 Türkiye'deki tarım satış, tarım kredi, tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yapısında yaşanan gelişmeleri ve sorunlarını izah eder.
5 1437908 Kooperatiflerin karşı karşıya kaldığı sorunları açıklar.
6 1417448 Kooperatifçilik ilkelerini örneklerle izah eder.
7 1417457 Kooperatiflerin kuruluşuyla ilgili süreci açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek