Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB308 Tarımsal Kıymet Takdiri 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Tarımsal kıymet takdiri yöntemleri, ürün maliyeti ve net gelir kavramları, kapitalizasyon oranı, arazi değerinin hesaplanması, kamulaştırma kanunu ve bilirkişilik konularında bilgiler vermek, öğrencilere bilirkişi raporu yazma becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Osman KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rehber, E., 2008. Tarımsal Kıymet Takdiri (Değerleme ve Bilirkişilik. Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa. Karagöl, Ö, 2010. Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları. Seçkin Yayıncılık, Ankara. Kilic, O, 2010. Tarımsal Değer Biçme Yöntemleri ve Bilirkişilik. Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Samsun

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımsal kıymet takdiri yöntemleri ile gayrimenkul değerlerinin hesaplanması, bilirkişilik tanımının ve görevlerinin anlatılmasıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsal kıymet takdirinin tanımı, amacı ve kapsamı tartışma 1-Hafta.pdf
2 Türkiye’de tarımsal konularda karşılaşılan belli başlı kıymet takdiri alanları tartışma 2-Hafta.pdf
3 Tarımsal kıymet takdiri yöntemleri tartışma, örnek uygulama 3-Hafta.pdf
4 Tarımsal kıymet takdirinde maliyet yönteminin kullanıldığı alanlar tartışma, örnek uygulama 4-Hafta.pdf
5 Tarımda maliyet hesaplamasında karşılaşılan güçlükler tartışma 5-Hafta.pdf
6 Tarımda maliyet unsurları tartışma 6-Hafta.pdf
7 Tek yıllık, çok yıllık ve hayvansal ürünlerde maliyet hesaplaması tartışma, örnek uygulama 7-Hafta.pdf
8 Arazi değerinin hesaplanması, kamulaştırma kanunu tartışma, örnek uygulama 8-Hafta.pdf
9 Gelir yöntemiyle arazi değerinin hesaplanması tartışma, örnek uygulama 9-Hafta.pdf
10 Ara Sınav
11 Bilirkişiliğin tanımı, önemi ve nitelikleri, bilirkişi seçimi tartışma 10-Hafta.pdf
12 Bilirkişi raporunun bağlayıcılığı ve delil olarak değeri tartışma 11-Hafta.pdf
13 Bilirkişilik görevine başlama ve inceleme yapma tartışma 12-Hafta.pdf
14 Bilirkişilik mevzuatı tartışma 13-Hafta.pdf
15 Bilirkişilik mevzuatı tartışma 14-Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208018 Öğrenciler Tarımsal kıymet takdiri yöntemlerini öğrenir, yöntemler arasında karşılaştırma yapar ve bunları tarımla ilgili taşınmaz mallara uygular,
2 1208544 Net gelir, münavebe, kapitalizasyon oranı konularında yorum yapar ve fikir üretir,
3 1209002 Tarımsal ürünlerde maliyet kavramı ve ürünlerde maliyet unsurlarını analiz eder,
4 1209196 Mevcut kanun ve içtihatlar doğrultusunda karşılaştırma yapar ve yorum katar,
5 1209348 Bilirkişi raporlarının hazırlanması ve rapor yazma konusunda yeni yaklaşımları irdeler, yöntemlerin tartışılması yeteneğini kazanırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek