Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP205 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Muhafazası Pazar 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Üretim, muhafaza ve pazarlama bakımından ayrıcalık gösteren organik ürünlerin muhafaza ve pazarlama yöntemlerinin öğrencilere öğretilmesi ve mesleki yaşamlarına hazırlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Kemal AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Organik meyve ve sebzelerde hasat ve sınıflandırma; 2. Ürün bileşimi ve işlemeye etkileri; 3. Ürün bozulmasını etkileyen faktörler; 4. Ürünlerin dondurulması ve kurutulması; 5. Dondurma ve kurutma teknolojisi; 6. Konserve yapımı ve ilkeleri; 7. Organik ürünlerin işlenmesine yönelik mevzuat; 8. Organik ürünlerin işlenmesinde kullanılabilecek katkı maddeleri ilgili mevzuatlar; 9. Organik gıda tüketicileri özellikleri ve satın alma davranışları üzerindeki başlıca etkenler; 10. Organik ürünlerin pazarlanması ve dış ticaretine yönelik yasal düzenlemeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacının ve içeriğinin öğrencilere anlatılması, Organik ürünlerin konvansiyonel ürünlerden farklı yönlerinin pazarlama ve muhafaza açısından anlatılması o.t. ürün işleme ve muhafaza-1.pdf
2 Günümüz pazarlama anlayışı, üretim,satış ve pazarlama dönemleri Etiketleme -3.pdf
3 Organik konvansiyonel ürünler pazarlamasını etkileyen tarımsal ve tarım dışı makro ve mikro faktörler o.t. ürün işleme ve muhafaza-2.pdf
4 Pazar bölümlendirme ve kriterleri o.t. ürün işleme ve muhafaza-1.pdf
5 Tüketici davranışı o.t. ürün işleme ve muhafaza-2.pdf
6 Pazarlama araştırmaları, Organik ürünler için Pazar ve pazarlama araştırması yapma yöntemleri o.t. ürün işleme ve muhafaza-1.pdf
7 Organik ürünlerde ürün çeşidi seçme,yeni ürün geliştirme süreci, ambalajlama, ulusal ve uluslararası mevzuatta ambalajlama ile ilgili maddeler Etiketleme -3.pdf
8 Ara sınav
9 Organik ürünlerin taşıma ve depolama,ulusal ve uluslararası mevzuatta taşıma ve depolamaya ilişkin maddeler o.t. ürün işleme ve muhafaza-2.pptx
10 Organik ürünlerin fiyatlandırılması,fiyatlandırma yöntemleri Etiketleme -3.pdf
11 Organik ürünlerde tutundurma çalışmaları,reklam ve tüketici bilgilendirme Etiketleme -3.pdf
12 Organik ürünlerin satışı,dağıtım ve satış kanalları, dağıtım kanallarında organik ürünlerin muhafazası o.t. ürün işleme ve muhafaza-2.pptx
13 Organik ürünlerin pazarlanması ve son dönemdeki gelişmeler ile ilgili dünyadan örnekler Etiketleme -3.pdf
14 Genel değerlendirme o.t. ürün işleme ve muhafaza-2.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249406 Organik Ürünlerin İşlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususları öğrenme
2 1249407 Organik Ürünlerin Pazarlama aşamalarını kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek