Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP206 Organik Tahıl ve Baklagil Yetiştiriciliği 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Tahılların ve Yemeklik tane baklagil bitkilerinin ekonomik önemini, adaptasyonunu, morfolojisini, fizyolojik olayları, hastalık ve zararlılarını ve tüketim alanlarının tanımalarını sağlamaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Kün, E. 1988. Serin iklim tahılları, Ankara Üniv. Ziraat Fak. TBB. Yayınları: 1032, Ders Kitabı: 299 -Yürür. N. Serin iklim tahılları( Tahıllar–1) Uludağ Üniversitesi Yayınları No: 7–030–0256. Bursa -Genç; İ. 1983.Tahılların Islahı. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No: 235, Ziraat Fak. Ofset Basımevi Bornova-İzmir Gülümser, A., Bozoğlu, H., Pekşen, E., 2008. Yemeklik Baklagiller. OMÜ Zir. Fak. Yay: 27, 3. basım, Samsun. -Emeklier, Y. 1994. Sıcak İklim Tahılları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1296, Ankara. -Elçi, Ş., Kolsarıcı, Ö. ve Geçit, H.H. 1994. Tarla Bitkileri (2. Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. Yayın no:1385, Ders kitabı:399, Ankara. -Kün, E. 1997. Tahıllar II (Sıcak İklim Tahılları). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Ders kitabı, Yayın No: 1360. Ders kitabı:394. Ankara. -Yürür, N. Serin İklim Tahılları. 1994. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fak. Ders Kitabı Yayın No:7–030–0256.s:250. Bursa

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünyada ve ülkemizde tahılların ve yemeklik tane baklagillerin ekim alanı, üretim ve verim değerlerinin verilmesi ve serin ve sıcak iklim arasındaki temel farklılıkların ve benzerliklerin anlatılması, tahıllarının çimlenme ve çıkış, kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma ve çiçeklenme, döllenme ve erme dönemleri hakkında genel bilgiler verilmesi, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale, çeltik ve mısırın adaptasyonu, kullanım alanları, işlenme teknolojileri. Yemeklik tane baklagil tarımının toprak verimliliğini koruma, arttırma ve ekim nöbeti yönünden önemi konusunda bilgi sahibi olacaktır. Fasulye, Nohut, Mercimek, Bezelye, Bakla ve Börülcenin morfolojik özellikleri, ekolojik istekleri, yetişme teknikleri, hastalık ve zararlıları ile ıslahını öğrenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
7 Laboratuvar 13 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 1 2 2
7 Laboratuvar 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tahılların tanımı, tarihçesi, önemi, sınıflandırılması http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Serin%20%C4%B0klim%20Tah%C4%B1llar%C4%B1%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi%201.pdf
2 Tahılların morfolojik özellikleri ve gelişme dönemleri http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Serin%20%C4%B0klim%20Tah%C4%B1llar%C4%B1%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi%201.pdf
3 Buğdayın taksonomisi ve agronomisi http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Serin%20%C4%B0klim%20Tah%C4%B1llar%C4%B1%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi%201.pdf
4 Arpanın taksonomisi ve agronomisi http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Serin%20%C4%B0klim%20Tah%C4%B1llar%C4%B1%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi%202.pdf
5 Yulafın taksonomisi ve agronomisi http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Serin%20%C4%B0klim%20Tah%C4%B1llar%C4%B1%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi%202.pdf
6 Çavdar ve Tritikalenin taksonomisi ve agronomisi http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Serin%20%C4%B0klim%20Tah%C4%B1llar%C4%B1%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi%201.pdf
7 Çeltiğinin taksonomisi ve agronomisi http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/S%C4%B1cak%20%C4%B0klim%20Tah%C4%B1llar%C4%B1%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi%202.pdf
8 Mısırın taksonomisi ve agronomisi http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/S%C4%B1cak%20%C4%B0klim%20Tah%C4%B1llar%C4%B1%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi%201.pdf
9 Baklagiller familyasında yer alan fasulye, nohut, mercimek, bezelye, bakla ve börülcenin beslenmedeki yerleri ve insan sağlığı açısından önemi http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Yemeklik%20Dane%20Baklagiller%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi%20(Fasulye%20Ve%20B%C3%B6r%C3%BClce).pdf
10 Arasınav
11 Fasulye, börülce, bakla, bezelye, nohut, mercimek bitkilerinin morfolojik özellikleri (kök, gövde, yaprak, çiçek, bakla, tohum) tanınması http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Yemeklik%20Dane%20Baklagiller%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi%20(Fasulye%20Ve%20B%C3%B6r%C3%BClce).pdf
12 Fasulye ve Börülcenin taksonomisi ve agronomisi http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Yemeklik%20Dane%20Baklagiller%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi%20(Fasulye%20Ve%20B%C3%B6r%C3%BClce).pdf
13 Mercimek ve Nohutun taksonomisi ve agronomisi http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Yemeklik%20Dane%20Baklagiller%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi%20(Nohut%20Ve%20Mercimek).pdf
14 Bezelye ve Baklanın taksonomisi ve agronomisi http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Yemeklik%20Dane%20Baklagiller%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi%20(Bakla%20Ve%20Bezelye).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498955 Dünyada ve ülkemizde tahılların ekim alanı, üretim ve verim değerlerinin verilmesi ve Tahıllar içersinde serin iklim tahıllarına ayrılan pay ile serin iklim tahıl cinslerin ekonomik önemi hakkında bilgi öğrenir.
2 1498956 Buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikalenin ekonomik önemi, sınıflandırılması ve botanik özellikleri ile tarımını (iklim ve toprak istekleri, toprak işleme, ekim,, sulama, yabancı ot kontrolü, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat, harman ve depolama) öğrenir.
3 1498957 Sıcak iklim tahıllarının dünya ve ülke tarımındaki yeri ve önemini öğrenir.
4 1498958 Çeltik ve mısırın kökeni, sınıflandırılması ve botanik özellikleri ile tarımını (iklim ve toprak istekleri, toprak işleme, ekim,, sulama, yabancı ot kontrolü, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat, harman ve depolama) öğrenir.
5 1498959 Fasulye, Nohut, Mercimek, Bezelye, Bakla ve Börülcenin morfolojik özellikleri, ekolojik istekleri, yetişme teknikleri, hastalık ve zararlıları ile ıslahını öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73184 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 73185 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 73186 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 73175 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 73176 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 73177 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 73178 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 73179 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 73180 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 73181 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 73182 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 73183 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 1 1 1 2 2 4 2
2 3 2 2 3 4 2 4 3 4 2 4 2
3 1 1 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2
4 5 2 5 5 4 4 5 4 5 5 5 2
5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek