Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM205 Bilgisayar Programlama I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Öğrencinin; bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, işletim sistemleri, kelime işlemci programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve temel düzey programlama hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan Cesur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnternet Programcılık Mantığı, Kerem Köseoğlu,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilgisayarda donanım bileşenleri İşletim sistemleri Kelime işlemciler Sunu hazırlama Hesap tabloları Mantıksal Operatörler Makrolar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 5 40 1
23 Proje Sunma 1 10 1
24 Seminer 1 10 1
2 Final Sınavı 1 50 1
35 Quiz 2 30 1
39 Rapor Sunma 1 10 1
42 Seminer 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 19 19
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 19 19

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 BBilgisayarda donanım bileşenleri Temel bilgisayar bileşenlerinin anakarta yerleştirilmesi 1-Giriş.pptx
2 İşletim sistemleri Windows ve Linux sistem kurulumu 2-Konular.pptx
3 Kelime işlemciler Ofis program kurulumu 3-Bilgisarı Kullanımı ve Yönetimi.pptx
4 Metin biçimlendirme Farklı metin biçimlendirmelrinde dosya hazırlama 2-Konular.pptx
5 Paragraf ve sayfa biçimlendirme Örnek bir rapor dosyası hazırlama 2-Konular.pptx
6 Metin hazırlama Sunu hazırlama 2-Konular.pptx
7 Metin düzenleme Veri biçimi 2-Konular.pptx
8 Tablo oluşturma Hazır fonsiyonlar ile hesaplama 2-Konular.pptx
9 ARA SINAV
10 Resim çizme (damıtma düzeneği) Grafik çizimi ve fitting 2-Konular.pptx
11 Formül yazma Ortalama, ortalamadan sapma 2-Konular.pptx
12 Denklem düzenleme Standart sapma hesapları 2-Konular.pptx
13 Kimyasal formülleri düzenleme Mantıksal operatörler uygulama 2-Konular.pptx
14 Rapor hazırlama, Belge hazırlama Makro yazımı 2-Konular.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
25405 1461226 Bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili kavramları öğrenir
26690 1461221 Donanım ve işletim sistemlerini öğrenerek analiz sistemlerini kullanabilir
30804 1461223 İnternet güvenli ve etkili biçimde kullanarak veriye ulaşabilir
31840 1461222 Hesap tabloları kullanarak elde ettiği deneysel verileri değerlendirebilir.
32777 1461224 Kelime işlemci programları öğrenerek rapor hazırlayabilir ve etkili sunu yapabilir
112121 1461225 Deney sonuçlarının hızlı biçimde değerlendirebilmek için temel düzeyde kendi algoritmasını geliştirebilir ve herhangi bir programlama dilinde kod yazabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
25405 1
26690 1
30804 1
31840 1
32777 1
112121
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek