Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM205 Bilgisayar Programlama I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Öğrencinin; bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, işletim sistemleri, kelime işlemci programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve temel düzey programlama hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan Cesur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnternet Programcılık Mantığı, Kerem Köseoğlu,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilgisayarda donanım bileşenleri İşletim sistemleri Kelime işlemciler Sunu hazırlama Hesap tabloları Mantıksal Operatörler Makrolar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 5 40 1
23 Proje Sunma 1 10 1
24 Seminer 1 10 1
2 Final Sınavı 1 50 1
35 Quiz 2 30 1
39 Rapor Sunma 1 10 1
42 Seminer 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 19 19
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 19 19

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 BBilgisayarda donanım bileşenleri Temel bilgisayar bileşenlerinin anakarta yerleştirilmesi 1-Giriş.pptx
2 İşletim sistemleri Windows ve Linux sistem kurulumu 2-Konular.pptx
3 Kelime işlemciler Ofis program kurulumu 3-Bilgisarı Kullanımı ve Yönetimi.pptx
4 Metin biçimlendirme Farklı metin biçimlendirmelrinde dosya hazırlama 2-Konular.pptx
5 Paragraf ve sayfa biçimlendirme Örnek bir rapor dosyası hazırlama 2-Konular.pptx
6 Metin hazırlama Sunu hazırlama 2-Konular.pptx
7 Metin düzenleme Veri biçimi 2-Konular.pptx
8 Tablo oluşturma Hazır fonsiyonlar ile hesaplama 2-Konular.pptx
9 ARA SINAV
10 Resim çizme (damıtma düzeneği) Grafik çizimi ve fitting 2-Konular.pptx
11 Formül yazma Ortalama, ortalamadan sapma 2-Konular.pptx
12 Denklem düzenleme Standart sapma hesapları 2-Konular.pptx
13 Kimyasal formülleri düzenleme Mantıksal operatörler uygulama 2-Konular.pptx
14 Rapor hazırlama, Belge hazırlama Makro yazımı 2-Konular.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
25405 1236827 Bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili kavramları öğrenir
26690 1236822 Donanım ve işletim sistemlerini öğrenerek analiz sistemlerini kullanabilir
30804 1236824 İnternet güvenli ve etkili biçimde kullanarak veriye ulaşabilir
31840 1236823 Hesap tabloları kullanarak elde ettiği deneysel verileri değerlendirebilir.
32777 1236825 Kelime işlemci programları öğrenerek rapor hazırlayabilir ve etkili sunu yapabilir
112121 1236826 Deney sonuçlarının hızlı biçimde değerlendirebilmek için temel düzeyde kendi algoritmasını geliştirebilir ve herhangi bir programlama dilinde kod yazabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
25405 1
26690 1
30804 1
31840 1
32777 1
112121
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek