Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM253 Organik Kimya Lab. I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Organik Bileşiklerin Eldesi, spektroskopik Özellikleri yardımıyla Yapı Analizi, uygulama Alanında kişisel Beceri kazandırma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil Kütük

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Deneysel organik Kimya Ders Notları, İ.E. GÜMRÜKÇÜOĞLU, 1990 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler, E. ERDİK, 2005 NMR Spektroskopisi, M BALCI, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Diğer

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Organik spektroskopi, Organik Bileşiklerin Eldesi ve yapılarının Analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 10 30 1
20 Rapor Hazırlama 10 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik Kimya Laboratuvarının Amacı, Kapsamı veLaboratuvarda Çalışma Kuralları
2 UV-VİS Spektroskopisi UV.pdf
3 IR Spektroskopisi IR.pdf
4 NMR Spektroskopisi NÜKLEER MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİSİ.pdf
5 Cam Malzemelerin Tanıtılması, Organik Bileşiklerin tanınma Tepkimeleri TANINMA TEPKİMELERİ.pdf
6 Alkanlar (Metan Sentezi) METAN SENTEZİ.pdf
7 Alkenler (Etilen Sentezi) ETİLEN SENTEZİ.pdf
8 Alkinler(Asetilen Sentezi) ASETİLEN SENTEZİ.pdf
9 Arasınav
10 Alkil halojenürler TERSİYER BÜTİL KLORÜR SENTEZİ.pdf
11 Eterler DİETİL ETER SENTEZİ.pdf
12 Telafi Deneyleri
13 Telafi Deneyleri
14 Telafi Deneyleri
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1221763 Organik Kimya Laboratuvarında Çalışma kurallarını Bilir.
2 1222430 Organik Sentezleri, Yapar, Spektroskopik Özelliklerini İnceler.
3 1222568 İşlevsel Grupların Tanınma Tepkimelerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 3 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4
2 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 5 3 4
3 4 5 5 5 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek