Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM253 Organik Kimya Lab. I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Organik Bileşiklerin Eldesi, spektroskopik Özellikleri yardımıyla Yapı Analizi, uygulama Alanında kişisel Beceri kazandırma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil Kütük

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Deneysel organik Kimya Ders Notları, İ.E. GÜMRÜKÇÜOĞLU, 1990 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler, E. ERDİK, 2005 NMR Spektroskopisi, M BALCI, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Diğer

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Organik spektroskopi, Organik Bileşiklerin Eldesi ve yapılarının Analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 10 30 1
20 Rapor Hazırlama 10 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik Kimya Laboratuvarının Amacı, Kapsamı veLaboratuvarda Çalışma Kuralları
2 UV-VİS Spektroskopisi UV.pdf
3 IR Spektroskopisi IR.pdf
4 NMR Spektroskopisi NÜKLEER MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİSİ.pdf
5 Cam Malzemelerin Tanıtılması, Organik Bileşiklerin tanınma Tepkimeleri TANINMA TEPKİMELERİ.pdf
6 Alkanlar (Metan Sentezi) METAN SENTEZİ.pdf
7 Alkenler (Etilen Sentezi) ETİLEN SENTEZİ.pdf
8 Alkinler(Asetilen Sentezi) ASETİLEN SENTEZİ.pdf
9 Arasınav
10 Alkil halojenürler TERSİYER BÜTİL KLORÜR SENTEZİ.pdf
11 Eterler DİETİL ETER SENTEZİ.pdf
12 Telafi Deneyleri
13 Telafi Deneyleri
14 Telafi Deneyleri
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1447035 Organik Kimya Laboratuvarında Çalışma kurallarını Bilir.
2 1447648 Organik Sentezleri, Yapar, Spektroskopik Özelliklerini İnceler.
3 1447776 İşlevsel Grupların Tanınma Tepkimelerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 3 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4
2 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 5 3 4
3 4 5 5 5 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek