Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM405 Kuantum Kimyasına Giriş 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Kuantum Kimyasındaki temel kavramları vermek, hidrojen atomu ve basit çok elektronlu atomlarda Schrödinger eşitliğinin çözümünü öğretmek, mikroskopik sistemleri(atom, çekirdek, vb.) matematiksel nesneler(dalga fonsiyonları) ile inceleyebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Bölüm Anabilim Dallarına ait temel mesleki derslerin alınmış olması tavsiye edilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Prof. Dr. Fevzi KÖKSAL, Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU, ''Kuantum Kimyası'', Nobel Yayınları, 2012 [2] Prof. Dr. Fevzi KÖKSAL, ''Kuantum Kimyası ve Fiziğinde Problemler ve Çözümleri'', Nobel Yayınları, 2012 [3] Prof. Dr. Mustafa Cebe, ''Kuantum Kimyası'', Dora Yayıncıluk, 2012 [4] Cemil Şenvar, “Atom, Molekül ve Çekirdek”, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1982. [5] John R. Taylor, Chris Zafaritos,( Çeviri editörü; Bekir Karaoğlu),” Fizik ve Mühendislikte Modern Fizik”, ARTe Güven Yayınları, İstanbul, 1996. [6] Bekir Karaoğlu,"Kuantum Mekaniğine Giriş", 5. Basımı, Seyir Yayıncılık, İstanbul, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kuantum mekaniğinin keşfine yol açan önemli olaylar: siyah-cisim ışıması, Planck dağîlimi, ısı sığaları (Dulong and Petit yasası, Einstein ve Debye teorileri), fotoelektrik olay, Compton olayı, Bohr atom modeli, dalga-parçacık ikilemi ve belirsizlik prensibi; mikroskobik sistemlerin dinamiği, kuantum mekaniğinin postulatları, Schrödinger dalga denkleminin çözümü: potansiyel bariyeri ve tünelleme, kutuda parçacık, titreşim ve dönme hareketleri; hidrojen benzeri ve çok-elektronlu atomların yapısı ve spektrumları: singlet-triplet halleri, magnetik alan etkisi, spin-orbit kuplaji, terim sembolleri ve seçim kuralları; çok-atomlu sistemler için Hückel yaklaşımı, delokalizasyon enerjisi ve bağ mertebesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuantum mekaniğini keşfine yol açan önemli olaylar: Siyah cisim ışıması 1-Kuantum mekaniğini keşfine yol açan önemli olaylar.pdf
2 Planck dağîlimi, ısı sığaları (Dulong and Petit yasası, Einstein ve Debye teorileri),ve fotoelektrik olay 2-Atomik Isi Sigalari.pdf
3 Bohr atom modeli. 3-Bohr Atom Modeli.pdf
4 Parcacık-dalga ikilemi,Compton olayı, belirsizlik ilkesi. 4-Compton Sacilmasi.pdf
5 Kuantum mekaniğinin postulatları, potansiyel bariyeri ve kutuda parçacık için Schrödinger dalga denkleminin çözümü. 5.pdf
6 Harmonik ve anharmonik osilatör için Schrödinger dalga denkleminin çözümü. 6.pdf
7 Hidrojen atomu için Schrödinger dalga denkleminin çözümü. 7.pdf
8 Hidrojen atomu için Schrödinger dalga denkleminin çözümü. 8.pdf
9 ARASINAV.
10 Hidrojen benzeri ve çok elektronlu atomların elektronik yapıları: singlet-triplet düzeyleri. 10.pdf
11 Manyetik alan etkisi, spin-orbit kuplaji, terim sembolleri ve seçim kuralları. 11.pdf
12 Çok atomlu sistemler için moleküler orbital yaklaşımı. 12.pdf
13 Hückel Yaklaşımı. 13.pdf
14 Delokalizasyon enerjisi ve bağ mertebesi. 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1204688 Kuantum mekaniğini keşfine yol açan önemli olaylar ve kuantum mekaniğinin temel prensipleri
2 1205574 Dalga fonksiyonu, olasılık, normalizasyon, işlemci, özdeğer ve özfonksiyon
3 1205615 Harmonik, anharmonik osilatör ve hidrojen atomu için Schrödinger denkleminin çözümü
4 1205724 İki atomlu sistemlerin dönme, titreşim ve elektronik enerji düzeyleri
5 1205986 Hückel yaklaşımı; delokalizasyon enerjisi ve bağ mertebesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 3 4
2 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4
4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4
5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek