Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM405 Kuantum Kimyasına Giriş 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Kuantum Kimyasındaki temel kavramları vermek, hidrojen atomu ve basit çok elektronlu atomlarda Schrödinger eşitliğinin çözümünü öğretmek, mikroskopik sistemleri(atom, çekirdek, vb.) matematiksel nesneler(dalga fonsiyonları) ile inceleyebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Bölüm Anabilim Dallarına ait temel mesleki derslerin alınmış olması tavsiye edilir.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Prof. Dr. Fevzi KÖKSAL, Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU, ''Kuantum Kimyası'', Nobel Yayınları, 2012 [2] Prof. Dr. Fevzi KÖKSAL, ''Kuantum Kimyası ve Fiziğinde Problemler ve Çözümleri'', Nobel Yayınları, 2012 [3] Prof. Dr. Mustafa Cebe, ''Kuantum Kimyası'', Dora Yayıncıluk, 2012 [4] Cemil Şenvar, “Atom, Molekül ve Çekirdek”, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1982. [5] John R. Taylor, Chris Zafaritos,( Çeviri editörü; Bekir Karaoğlu),” Fizik ve Mühendislikte Modern Fizik”, ARTe Güven Yayınları, İstanbul, 1996. [6] Bekir Karaoğlu,"Kuantum Mekaniğine Giriş", 5. Basımı, Seyir Yayıncılık, İstanbul, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kuantum mekaniğinin keşfine yol açan önemli olaylar: siyah-cisim ışıması, Planck dağîlimi, ısı sığaları (Dulong and Petit yasası, Einstein ve Debye teorileri), fotoelektrik olay, Compton olayı, Bohr atom modeli, dalga-parçacık ikilemi ve belirsizlik prensibi; mikroskobik sistemlerin dinamiği, kuantum mekaniğinin postulatları, Schrödinger dalga denkleminin çözümü: potansiyel bariyeri ve tünelleme, kutuda parçacık, titreşim ve dönme hareketleri; hidrojen benzeri ve çok-elektronlu atomların yapısı ve spektrumları: singlet-triplet halleri, magnetik alan etkisi, spin-orbit kuplaji, terim sembolleri ve seçim kuralları; çok-atomlu sistemler için Hückel yaklaşımı, delokalizasyon enerjisi ve bağ mertebesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuantum mekaniğini keşfine yol açan önemli olaylar: Siyah cisim ışıması 1-Kuantum mekaniğini keşfine yol açan önemli olaylar.pdf
2 Planck dağîlimi, ısı sığaları (Dulong and Petit yasası, Einstein ve Debye teorileri),ve fotoelektrik olay 2-Atomik Isi Sigalari.pdf
3 Bohr atom modeli. 3-Bohr Atom Modeli.pdf
4 Parcacık-dalga ikilemi,Compton olayı, belirsizlik ilkesi. 4-Compton Sacilmasi.pdf
5 Kuantum mekaniğinin postulatları, potansiyel bariyeri ve kutuda parçacık için Schrödinger dalga denkleminin çözümü. 5.pdf
6 Harmonik ve anharmonik osilatör için Schrödinger dalga denkleminin çözümü. 6.pdf
7 Hidrojen atomu için Schrödinger dalga denkleminin çözümü. 7.pdf
8 Hidrojen atomu için Schrödinger dalga denkleminin çözümü. 8.pdf
9 ARASINAV.
10 Hidrojen benzeri ve çok elektronlu atomların elektronik yapıları: singlet-triplet düzeyleri. 10.pdf
11 Manyetik alan etkisi, spin-orbit kuplaji, terim sembolleri ve seçim kuralları. 11.pdf
12 Çok atomlu sistemler için moleküler orbital yaklaşımı. 12.pdf
13 Hückel Yaklaşımı. 13.pdf
14 Delokalizasyon enerjisi ve bağ mertebesi. 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1430950 Kuantum mekaniğini keşfine yol açan önemli olaylar ve kuantum mekaniğinin temel prensipleri
2 1431779 Dalga fonksiyonu, olasılık, normalizasyon, işlemci, özdeğer ve özfonksiyon
3 1431818 Harmonik, anharmonik osilatör ve hidrojen atomu için Schrödinger denkleminin çözümü
4 1431925 İki atomlu sistemlerin dönme, titreşim ve elektronik enerji düzeyleri
5 1432174 Hückel yaklaşımı; delokalizasyon enerjisi ve bağ mertebesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 3 4
2 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4
4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4
5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek