Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM352 Fizikokimya Lab. II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Fizikokimya dersinde verilen temel kavramlar ve teorik bilgiler kullanılarak deney yapılması, yapılan deneyin sonuçlarını değerlendirilmesi ve deneyin amacından sonucuna kadar yapılan her adımın bir rapor ile sunulmasını sağlamak. Fizikokimyasal çalışmaların laboratuvar ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Beytullah AFŞİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Mahmut Acımış, Necati Menek, Ayşen Alaman, “Yeni Bir Yaklaşımla Fizikokimya Deneyleri” , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun,1996. [2] Yüksel Sarıkaya, “Fizikokimya”, Gazi Kitapevi Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2000. [3] P.W. Atkins, (Çeviri Editörleri; Salih Yıldız, Hamza Yılmaz, Esma Kılıç), “ Fizikokimya ” 1. Baskıdan Çeviri, Bilim Yayıncılık, Ankara, 2001. [4] Robert G. Mortimer, (Çeviri Editörleri; Oya Şanlı, Halil İbrahim Ünal), "Fizikokimya", Palme Yayıncılık, Ankara, 2004. [5] R.A. Alberty, “Physical Chemistry”, John-Wiley, 1987.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yüzey olayları, tepkime hızı, elektrokimyasal hücreler, fazlar, iletkenlik, aktifleşme enerjisi, viskozite.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deneylerde kullanılacak alet ve düzeneklerin tanıtılması YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
2 Aktif karbon üzerine metilen mavisi adsorpsiyonu YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
3 Yüzey olayları YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
storage/app/public/nmenek/120972
4 Elektrokimyasal hücreler YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
5 Bir kolonun ayırma gücü YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
storage/app/public/nmenek/120972
6 Birbiriyle karışmayan iki sıvının buhar basınçları ile molekül kütleleri arasındaki ilişki YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
7 Sıvılarda yüzey gerilimi ve düşen bilye yöntemi ile viskozite ölçümü YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
8 Sakkarozun dönüşüm hızı YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
9 ARASINAV
10 Zayıf bir asidin ayrışma hızının belirlenmesi YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
11 Brom-Bromit reaksiyonunun aktifleşme enerjisinin belirlenmesi
12 Etil asetatın hidroklorik asit ile katalizlenmiş hidroliz tepkimesinin hız sabitinin belirlenmesi YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
13 Telafi deneyleri YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
14 Telafi deneyleri YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1432873 Öğrenci, refraktometre, kondüktometre, spektrometre(UV-VIS)cihazlarını kullanabilir.
2 1434021 Bir derişim hücresinin ürettiği potansiyelin sıcaklığa bağımlılığından yararlanarak gümüş klorürün çözünürlüğü ile ilgili termodinamik büyüklükleri hesaplayıp, sonuçları yorumlayabilir.
3 1434062 İletkenlik ölçümlerinden yararlanarak zayıf bir asidin ayrışma sabitini hesaplayabilir.
4 1434079 Tutunma tekniği ile etkin karbonun yüzey alanını belirleyebilir.
5 1434111 Öğrenci ayrımsal damıtma ile dolgulu bir kolonun kuramsal tabana karşı gelen dolgu yüksekliğini bulabilir.
6 1434241 Stalogmometre yöntemi ile sıvıların yüzey gerilimini belirleyebilir.
7 1435527 Polarimetreyi kullanarak derişim ile dönme açısı arasındaki bağıntıdan yararlanarak sakkarozun dönüşüm hızını belirleyebilir.
8 1436091 Aktif karbon üzerine metilen mavisi adsorpsiyonunu inceleyerek adsorpsiyon izotermleri ve temel adsorpsiyon deklemlerinden yararlanarak, adsorplanan yada adsorplanmayan maddeleri ve madde miktarlarını bulabilir
9 1436464 Su ile karışmayan ksilenin kendi kaynama noktasından daha düşük sıcaklıkta, su buharı damıtması yöntemiyle molekül kütlesini bulabilir. Henry, Raoult ve Dalton yasalarını deneysel verileri değerlendirmek için kullanabilir.
10 1436656 Brom-Bromit reaksiyonunun aktifleşme enerjisini belirleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4
7 4 4 4 4 4
8 4 4 4 4 4
9 4 4 4 4
10 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek