Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM451 Anorganik Kimya Lab. 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Laboratuvarının amacı, temel İnorganik deneylerin yapılması ve yorumlanması için beceri kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa MACİT

Ön Koşul Dersleri

Öğrenci Anorganik Kimya I ve Genel Kimya Laboratuarı I, II derslerini almış olmalıdır

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ölmez H, Batı H, İçbudak H, Andaç Ö, Yazıcılar K T, Heren Z -2013 Anorganik Kimya Lab. Samsun; Ölmez H, Yılmaz V T,-2004, Anorganik Kimya; ,ÖZKAR, S. 2005. Anorganik Kimya, Gazi Kitapevi, Ankara;

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 10 50 1
13 Deney 10 50 1
2 Final Sınavı 10 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 10 1 10
13 Deney 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
36 Rapor 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Genel Bilgiler
2 İnklüzyon ve klatrat bileşikleri
3 Job' s yöntemi ile ligand/metal oranının tayini
4 Mg(II), Ca(II), Sr(II) ve Ba(II) okzalatların sentezi
5 Mg(II), Ca(II), Sr(II) ve Ba(II) okzalatların sentezi
6 Amonyum nikel(II) sülfatın hazırlanışı
7 Amonyum bakır(II) sülfatın hazırlanışı
8 Karbonatotetraminkobalt(III) nitrat'ın [Co(NH3)4CO3]NO3, sentezi ve tanınması
9 Arasınav
10 Kloropentaminkobalt(III) klorür'ün, [Co(NH3)5Cl]Cl2, sentezi ve tanınması
11 Metal-Glisin kompleksleri ve yapı aydınlatılması
12 Metal-Glisin kompleksleri ve yapı aydınlatılması
13 Telafi deneyleri
14 Telafi deneyleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234573 İnorganik kimya ve koordinasyon kimyası alanında temel bir dizi deney öğrenilmiş olacak tır.
2 1234574 Deney sonuçları değerlendirme becerisi artacaktır.
3 1234575 Kompleksi sentezlenmiş olacak sonuçları yorumlama becerisi kazanmış olacaktır.
4 1234576 Kompleks oluşum mekanizmaları anlaşılacaktır.
5 1234577 Sentezlenen koordinasyon bileşiklerini saflaştırma ve yapılarını aydınlatma yöntemleri anlaşılacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3
2 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 4
3 5 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3
4 5 3 4 3 4 4 3 3 5 4 4
5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek