Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM451 Anorganik Kimya Lab. 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Laboratuvarının amacı, temel İnorganik deneylerin yapılması ve yorumlanması için beceri kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hümeyra BATI

Ön Koşul Dersleri

Öğrenci Anorganik Kimya I ve Genel Kimya Laboratuarı I, II derslerini almış olmalıdır

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ölmez H, Batı H, İçbudak H, Andaç Ö, Yazıcılar K T, Heren Z -2013 Anorganik Kimya Lab. Samsun; Ölmez H, Yılmaz V T,-2004, Anorganik Kimya; ,ÖZKAR, S. 2005. Anorganik Kimya, Gazi Kitapevi, Ankara;

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 10 50 1
13 Deney 10 50 1
2 Final Sınavı 10 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 10 1 10
13 Deney 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
36 Rapor 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Genel Bilgiler Anorganik Lab_ 2011.pdf
2 İnklüzyon ve klatrat bileşikleri inklüzyon bileşikleri.pdf
3 Job' s yöntemi ile ligand/metal oranının tayini jobsmetodu.pdf
4 Mg(II), Ca(II), Sr(II) ve Ba(II) okzalatların sentezi okzalat sentezi.pdf
5 Mg(II), Ca(II), Sr(II) ve Ba(II) okzalatların sentezi okzalat sentezi.pdf
6 Amonyum nikel(II) sülfatın hazırlanışı çift tuz.pdf
7 Amonyum bakır(II) sülfatın hazırlanışı çift tuz.pdf
8 Karbonatotetraminkobalt(III) nitrat'ın [Co(NH3)4CO3]NO3, sentezi ve tanınması koordinasyon.pdf
9 Arasınav
10 Kloropentaminkobalt(III) klorür'ün, [Co(NH3)5Cl]Cl2, sentezi ve tanınması koordinasyon.pdf
11 Metal-Glisin kompleksleri ve yapı aydınlatılması biyoanorganik.pdf
12 Metal-Glisin kompleksleri ve yapı aydınlatılması biyoanorganik.pdf
13 Telafi deneyleri
14 Telafi deneyleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459036 İnorganik kimya ve koordinasyon kimyası alanında temel bir dizi deney öğrenilmiş olacak tır.
2 1459037 Deney sonuçları değerlendirme becerisi artacaktır.
3 1459038 Kompleksi sentezlenmiş olacak sonuçları yorumlama becerisi kazanmış olacaktır.
4 1459039 Kompleks oluşum mekanizmaları anlaşılacaktır.
5 1459040 Sentezlenen koordinasyon bileşiklerini saflaştırma ve yapılarını aydınlatma yöntemleri anlaşılacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3
2 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 4
3 5 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3
4 5 3 4 3 4 4 3 3 5 4 4
5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek