Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM305 Enstrümental Analiz I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Eenstrümantal analiz tekniklerini ve bununla ilgili teorik bilgileri kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan CESUR

Ön Koşul Dersleri

Analitik Kimya, Organik Kimya

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gündüz, T. 2000; Enstrümental Analiz, Gazi Kitabevi, ANKARA Skoog, W., Holler, C. 2004; Analitik Kimya Temel İlkeler, Türkçe Çeviri, Ed. Esma KILIÇ, H. YILMAZ, 8. Baskı, Bilim Yayıncılık, ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel enstrumental analiz yöntemlerinin sınıflandırılması, Işının özellikleri, Işının madde ile etkileşimi, Optik spektroskopiye giriş, Absorpsiyon spektroskopisine giriş, UV-Gör. bölge spektroskopisi, IR spektroskopisi, NMR spektroskopisi, ESR spektroskopisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
3 Bütünleme Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 2 13 26
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel enstrümantal analiz yöntemlerinin sınıflandırılması, 1-Giriş.pptx
2 Işının özellikleri, 2-Elektromanyetik ışıma.pptx
3 Işının madde ile etkileşimi, 2-Elektromanyetik ışıma.pptx
4 Işının madde ile etkileşimi, 2-Elektromanyetik ışıma.pptx
5 Optik spektroskopiye giriş, 3-Kolorimetri.ppt
6 Absorpsiyon spektroskopisine giriş, 6-Lümünesans spektromerisi.ppt
7 UV-Gör Bölge Spektroskopisi,
8 UV-Gör Bölge Spektroskopisi,
9 Arasınav
10 IR Spektrometrisi, 7-IR Spektroskopisi.pptx
11 IR Spektrometrisi, 8-Raman Spektroskopisi.ppt
12 NMR Spektrometrisi, 9-NMR spektroskopisi.pptx
13 NMR Spektrometrisi, 9-NMR spektroskopisi.pptx
14 ESR Spektrometrisi, 10-EPR(ESR) spektroskopisi.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1433264 Elektromanyetik dalgalar ve madde ile etkileşimini bilir.
2 1433598 UV ve Gör. Böl. Spektroskopisini bilir.
3 1433666 IR Spektroskopisini bilir.
4 1433879 NMR Spektroskopisini bilir.
5 1433925 ESR Spektroskopisini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4
2 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4
4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5
5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek