Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM306 Enstrümental Analiz II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Teknolojik gelişime paralel olarak enstrumental yöntemler ve teknikler hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan Cesur,

Ön Koşul Dersleri

Analitik Kimya ve Organik Kimya

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Enstrumental Analiz İlkeleri; Skoog-Holler-Nieman İnstrumental Aanaliz; Prof. Dr. Turgut GÜNDÜZ Enstrumental Analiz; Atilla YILDIZ,Ömer GENÇ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kütle spektrometrisi, Atomik spektroskopi, X-ışınları spektroskopisi, Refraktometri, Polarimetri, Elektroanalitik kimyaya giriş, Potansiyometrik yöntemler, Konduktometri, Kromatografik yöntemlerin sınıflandırılması, kağıt ve ince tabaka kromatografisi, Gaz kromatografi ve yüksek basınç sıvı kromatografisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
19 Beyin Fırtınası 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kütle Spektrometrisi, 1-kütlespektroskopisi.pptx
2 Kütle Spektrometrisi, 1-kütlespektroskopisi.pptx
3 Atomik Spektroskopi, 2-AAS.pptx
4 Atomik Spektroskopi, 2-AAS.pptx
5 X-Işınları Spektroskopisi, 3-Atomik Emisyon Spektroskopisi.pptx
6 X-Işınları Spektroskopisi, 4-Elektrokimyasal yöntemler (potansiyometri).pptx
7 Refraktometri-Polarimetri, 5-Voltametri.pptx
8 Elektrokimyaya giriş, 6-Kondüktometri.pptx
9 Arasınav
10 Potansiyometrik yöntemler, 7-Kulometri.pptx
11 Konduktometri, 8-Ekstraksiyon.pptx
12 Kromatografik Yöntemlerin Sınıflandırılması, 9-Kromatografik yöntemler.pptx
13 Kağıt ve ince tabaka kromatografisi, 10- Otomatik analiz yöntemleri (akışa enjeksiyon yöntemi.pptx
14 Gaz ve Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi. 11- Elektroforez.pptx
12- termal analiz yöntemleri.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1425459 Atomik ve moleküler kütle spektrometrileri ile nasıl analiz yapılabileceğini bilir.
2 1425622 Atomik spektroskopiyi bilir.
3 1425942 X-ışınları spektroskopisini bilir.
4 1425982 Kırma indisi ile analizleri bilir.
5 1426221 Elektroanalitik yöntemleri bilir.
6 1436369 Kromatografik yöntemleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 4 5 5 4
2 4 4 5 5 5 4 5 5 5
3 4 4 4 5 5 4 5 4 4
4 5 5 4 5 4 4 5 4 5
5 5 5 5 4 4 4 5 5 4
6 5 5 5 5 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek