Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM452 Biyokimya Lab. 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Biyomoleküllerin izolasyonunda kullanılan bazı teknikler, biyomoleküllerin tanınması ve tayininin ve biyomoleküllerde yapı-fonksiyon ilişkisinin temel içeriği hakkında bilgi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Tevfik ÖZEN

Ön Koşul Dersleri

Biyokimya I dersinin alınmış ya da alınıyor olması tavsiye edilir.

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Korkmaz, H. Tınkılıç, N. Özen, T. Güder, A.,2(001); Biyokimya Laboratuvarı Ders Notları, Samsun 2-Güner, S. (Ed.) 2001; Temel Biyokimya Teknikleri ve Uygulamaları, Meriç Kırtasiye, Trabzon 3-Farrel, S.O. and Ranallo, R.T. 2000; Experiments in Biochemistry, Saunders Publishing, FL

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Verilerin analizi ve biyokimyasal tekniklerin temel içeriği, Biyomoleküllerin izolasyonu, Biyomoleküllerin tanınması ve tayini, Biyomoleküllerin yapı-fonksiyon ilişkisinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 10 1 10
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cam Malzemelerin Kalibrasyonu 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
2 Tampon Çözeltiler ve Tampon Karakterin İncelenmesi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
3 Titrasyon Eğrileri ve Amino Asitlerin Zayıf Asit-Baz Özellikleri 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
4 Proteinlerin Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
5 Spektrofotometrik Yöntemlerle Protein Miktarının Belirlenmesi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
6 Üreaz Kinetiği 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
7 Serumda Kolesterol Miktarı Tayini 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
8 Arasınav 2
9 Kalitatif ve Kantitatif Karbohidrat Tayinleri 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
10 Ökaryot Hücrelerde DNA İzolasyonu 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
11 Besinlerin C Vitamini İçeriğinin Belirlenmesi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
12 telafi deneyi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
13 telafi deneyi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
14 telafi deneyi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1444659 biyomoleküllerin tayini ve belirlenmesindeki gerekli teknikleri uygulayabilecek.
2 1445265 Biyokimyanın Laboratuvar uygulamaları konusunda bilgi sahibi olabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek