Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM452 Biyokimya Lab. 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Biyomoleküllerin izolasyonunda kullanılan bazı teknikler, biyomoleküllerin tanınması ve tayininin ve biyomoleküllerde yapı-fonksiyon ilişkisinin temel içeriği hakkında bilgi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Tevfik ÖZEN

Ön Koşul Dersleri

Biyokimya I dersinin alınmış ya da alınıyor olması tavsiye edilir.

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Korkmaz, H. Tınkılıç, N. Özen, T. Güder, A.,2(001); Biyokimya Laboratuvarı Ders Notları, Samsun 2-Güner, S. (Ed.) 2001; Temel Biyokimya Teknikleri ve Uygulamaları, Meriç Kırtasiye, Trabzon 3-Farrel, S.O. and Ranallo, R.T. 2000; Experiments in Biochemistry, Saunders Publishing, FL

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Verilerin analizi ve biyokimyasal tekniklerin temel içeriği, Biyomoleküllerin izolasyonu, Biyomoleküllerin tanınması ve tayini, Biyomoleküllerin yapı-fonksiyon ilişkisinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 10 1 10
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cam Malzemelerin Kalibrasyonu 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
2 Tampon Çözeltiler ve Tampon Karakterin İncelenmesi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
3 Titrasyon Eğrileri ve Amino Asitlerin Zayıf Asit-Baz Özellikleri 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
4 Proteinlerin Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
5 Spektrofotometrik Yöntemlerle Protein Miktarının Belirlenmesi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
6 Üreaz Kinetiği 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
7 Serumda Kolesterol Miktarı Tayini 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
8 Arasınav 2
9 Kalitatif ve Kantitatif Karbohidrat Tayinleri 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
10 Ökaryot Hücrelerde DNA İzolasyonu 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
11 Besinlerin C Vitamini İçeriğinin Belirlenmesi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
12 telafi deneyi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
13 telafi deneyi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf
14 telafi deneyi 4 Biyokimya Lab. Föyü.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1219278 biyomoleküllerin tayini ve belirlenmesindeki gerekli teknikleri uygulayabilecek.
2 1219900 Biyokimyanın Laboratuvar uygulamaları konusunda bilgi sahibi olabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek