Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM356 Enstrümental Analiz Lab. 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Enstrumental analiz dersinde öğretilen analiz tekniklerinin uygulamalarının yapılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ayşen Alaman Ağar

Ön Koşul Dersleri

Analitik Kimya ve Organik Kimya Laboratuvarları

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Enstrumental Analiz Laboratuvar Teksiri, Ondokuz Mayıs Universitesi-Samsun [2] Turgut Gündüz, İnstrumental Analiz, Ankara Universitesi Yayınları, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

UV-Vis Spektroskopisi, Kolorimetri, Refraktometri, Atomik absorpsiyon spektroskopisi, Alev emisyon spektroskopisi, Kondüktometri, Potansiyometrik titrasyonlar, Kolon kromatografisi, Kağıt kromatografisi, IR spektrometrisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
52 Quiz için Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 UV-VIS Spektroskopisi, UV-VIS Spektroskopisi, 1.hafta UV- Görünür Bölge Spektroskopisi.PDF
2 Kolorimetri, Kolorimetri, 2.hafta Refraktometri.PDF
3 Refraktometri, Refraktometri, 3.hafta Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS).PDF
4 Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi, Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi, 4.hafta Atomik Emisyon Spektroskopisi (AES).PDF
5 Alev Emisyon Spektroskopisi, Alev Emisyon Spektroskopisi, 5.hafta Kondüktometri.PDF
6 Konduktometrik Titrasyon, Konduktometrik Titrasyon, 6.hafta Potansiyometri.PDF
7 Potansiyometrik Titrasyon, Potansiyometrik Titrasyon, 7.hafta Kolon Kromotografisi.PDF
8 Kolon Kromatografisi, Kolon Kromatografisi, 8.hafta Kağıt Kromotografisi.PDF
9 Arasınav Arasınav
10 Kağıt Kromatografisi, Kağıt Kromatografisi, 9.hafta Kırmızı Ötesi (IR) Spektroskopisi.PDF
11 Infrared Spektrometresi, Infrared Spektrometresi,
12 Nüklear Manyetik Rezonans Spektrometresi (tanıtım), Nüklear Manyetik Rezonans Spektrometresi (tanıtım),
13 Voltametre (tanıtım), Voltametre (tanıtım),
14 Telafi Deneyleri. Telafi Deneyleri.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1426371 Enstrümental analizin önemini kavrar.
2 1427843 Enstrümental analiz deneylerinin dayandığı kuramsal temelleri bilir.
3 1428144 Deneylerde kullanılan aletlerin çalışma ilkelerini bilir.
4 1428262 Deneysel tasarım yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek