Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM356 Enstrümental Analiz Lab. 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Enstrumental analiz dersinde öğretilen analiz tekniklerinin uygulamalarının yapılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ayşen Alaman Ağar

Ön Koşul Dersleri

Analitik Kimya ve Organik Kimya Laboratuvarları

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Enstrumental Analiz Laboratuvar Teksiri, Ondokuz Mayıs Universitesi-Samsun [2] Turgut Gündüz, İnstrumental Analiz, Ankara Universitesi Yayınları, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

UV-Vis Spektroskopisi, Kolorimetri, Refraktometri, Atomik absorpsiyon spektroskopisi, Alev emisyon spektroskopisi, Kondüktometri, Potansiyometrik titrasyonlar, Kolon kromatografisi, Kağıt kromatografisi, IR spektrometrisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
52 Quiz için Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 UV-VIS Spektroskopisi, UV-VIS Spektroskopisi,
2 Kolorimetri, Kolorimetri,
3 Refraktometri, Refraktometri, storage/app/public/aysena/120984
4 Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi, Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi, 3.hafta Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS).PDF
5 Alev Emisyon Spektroskopisi, Alev Emisyon Spektroskopisi, 4.hafta Atomik Emisyon Spektroskopisi (AES).PDF
6 Konduktometrik Titrasyon, Konduktometrik Titrasyon, 5.hafta Kondüktometri.PDF
7 Potansiyometrik Titrasyon, Potansiyometrik Titrasyon, 6.hafta Potansiyometri.PDF
8 Kolon Kromatografisi, Kolon Kromatografisi, 7.hafta Kolon Kromotografisi.PDF
9 Arasınav Arasınav
10 Kağıt Kromatografisi, Kağıt Kromatografisi, 8.hafta Kağıt Kromotografisi.PDF
11 Infrared Spektrometresi, Infrared Spektrometresi, 9.hafta Kırmızı Ötesi (IR) Spektroskopisi.PDF
12 Nüklear Manyetik Rezonans Spektrometresi (tanıtım), Nüklear Manyetik Rezonans Spektrometresi (tanıtım),
13 Voltametre (tanıtım), Voltametre (tanıtım),
14 Telafi Deneyleri. Telafi Deneyleri.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1199834 Enstrümental analizin önemini kavrar.
2 1201420 Enstrümental analiz deneylerinin dayandığı kuramsal temelleri bilir.
3 1201737 Deneylerde kullanılan aletlerin çalışma ilkelerini bilir.
4 1201858 Deneysel tasarım yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek