Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP111 Genel Kimya 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Kimyada yer alan temel kavramları vermek, atomu oluşturan elektron prton nötron hakkında bilgilendirmek, peryodik sistem ve onu oluşturan elementler hakkında bilgi vermek,kimyasal bağlar ve hibritleşmeyi yapı ve reaktivite açısından anlatmak reaksiyonları sistematik olarak incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sebahattin ALBAYRAK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Petrucci, R.H. Harwood, W.S. 1997. General Chemistry. Pretice-Hall International Inc.2. Mortimer C. E., 1997. Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Kitapevi., Cilt I ve II.3. Ender Erdik ve Yüksel Sarıkaya,1986. Temel Üniversite Kimyası.4. Atkins and Jones,1998. Temel Kimya.5.Sabri apaydın ve Abdullah Şimşek,2008.Genel Kimya ve diğer kaynaklar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kimyasal temel kavramları atomu oluşturan elektron prton nötron peryodik sistem ve onu oluşturan elementler kimyasal bağlar ve hibritleşme reaksiyonlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 16 2 32
8 Rehberli Problem Çözümü 16 2 32
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Birimler birim dönüşümleri 1.Ders.docx
2 Hacim, yoğunluk tanımlamaları ve hesaplamalar 2.ders.docx
3 Hacim, yoğunluk tanımlamaları ve hesaplamalar 3.ders.docx
4 Madde kavramı 4.ders.docx
5 Çözelti, karışım, element kavramları 5.ders.docx
6 Çözelti, karışım, element kavramları 6.ders.docx
7 Periyodik tablo ve sistemi 7.ders.docx
8 Periyodik tablo ve sistemi 8.ders.pdf
9 Asitler 9. ders.pdf
10 gazlar 10.ders.pdf
11 Bazlar 11.ders.pdf
12 günlük yaşamda kimya 12.ders.pdf
13 Çözünürlüğü etkileyen faktörler 13.ders.pdf
14 Çözelti hazırlamaya ilişkin soru çözümleri 14.ders.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278657 Kimyasal tepkimelere yönelik problemleri çözebilmek
2 1278656 Kimyasal maddelerin durumları ile ilgili temel kavram ve prensipleri kavrayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 3 4 4 4 3 5 5 1 1
2 1 1 2 2 4 5 5 3 5 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek