Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP118 Bitkisel Üretim İlkeleri 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Bitkisel Üretimin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, Bitkilerin Tanımı ve Sınıflandırılması, Genel Bitkisel Üretim Tekniklerinin öğrenilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ağaoğlu, S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, İ., Yanmaz, R., 1195. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Türkçe Ceylan, A., 1194. Tarla Tarımı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü. Türkçe Sevgican, A., 2002. Örtüaltı Sebzeciliği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitkisel üretimin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi, Türkiye’de bitkisel üretimin genel durumu ve üretim düzeyleri. Bitkisel üretimin tanımı ve sınıflandırması, tahıl yetiştiriciliği, endüstri bitkileri, yem bitkileri, bağcılık, sebzecilik, meyvecilik ve süs bitkileri hakkında genel bitkiler ve bunların çoğaltma yöntemleri. Genel bitkisel üretim teknikleri, toprak işleme teknikleri, Tohum yatağının hazırlanması, Ekim, ekim sıklığı ve ekim derinliği, sulama, sulama sıklığı ve sulama metotları, gübreleme ve gübreleme çeşitleri, bitkisel üretimde hastalık ve yabancı otlarla mücadele, hasat ve hasatla ilgili bilgiler ve depolama teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkisel üretim ile ilgili temel kavramlar bilgisi
2 Bahçe bitkilerinin sınıflandırılması, (meyvelerin sınıflandırılması, sebzelerin sınıflandırılması) bahçe bitkilerinin ekonomik önemi
3 Tarla bitkilerinin sınıflandırılması, (tahıllar, endüstri bitkileri)
4 Yemeklik dane baklagiller, yem bitkileri, tıbbi bitkiler) sınıflandırılması, tarla bitkilerinin ekonomik önemi
5 Bitkilerin biyolojik özellikleri-çiçek ile ilgili temel kavramlar, tozlanma, döllenme, tohum oluşumu.
6 Bitkilerin çoğaltılması. Vegetatif çoğaltma (tanımı, yöntemleri, özellikleri), generatif çoğaltma.
7 Açıkta sebzecilik, örtüaltı sebzeciliği, sebze yetiştiriciliğinde ekolojik istekler, sebze yetiştiriciliğinde bitkisel üretim ilkeleri,
8 Sebze yetiştiriciliğinde bitkisel üretim ilkeleri
9 Sebze yetiştiriciliğinde bitkisel üretim ilkeleri
10 Arasınav
11 Meyve yetiştiriciliğinde bitkisel üretim ilkeleri
12 Sulu tarım, kuru tarım, tarla bitkileri yetiştiriciliğinde bitkisel üretim ilkeleri
13 Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde bitkisel üretim ilkeler
14 Bağ, bahçe tesisi, dikkat edilecek konular, meyve yetiştiriciliğinde bitkisel üretim ilkeleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280521 Türkiyenin bahçe bitkileri ve tarla bitkileri potansiyelini açıklayabilecektir.
2 1280522 Bahçe bitkilerinin ve tarla bitkilerinin temel ve fizyolojik esaslarını değerlendirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 5 4 5 4 4 4 2 3 5
2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek