Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP110 Tüketici Bilinci ve Sağlık 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Tüketici bilincini fark ettirerek, bilinçli tüketimin toplum sağlığı üzerindeki etkilerini irdelemek ve Sürdürülebilir bir yaşam için ekolojik tüketim alışkanlıkları kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ali Kemal AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notlarım, Tüketici El Rehberi- Buğday Derneği Yayınları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tüketim ekonomisi, Tüketim ve alışkanlıklar, Tüketime ekolojik bakış, Tüketim ve Adil Ticaret, Hazır gıdalar ve toplum sağlığı ve Sürdürülebilir tüketim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tüketim Ekonomisi ve Bilinç SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM SUNUM.ppt
2 Tüketim Bilinci ve Toplum SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM SUNUM.ppt
3 Tüketim ve Alışkanlıklarımız SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM SUNUM.ppt
4 Ekolojik Gıda ve Tüketim Gidaguvenligitoprakgubreyonetimi (2).ppt
5 Ekolojik Ulaşım imkanları SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM SUNUM.ppt
6 Ekolojik Temizlik SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM SUNUM.ppt
7 Vize Sınavı
8 Tüketim ve Adil Ticaret SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM SUNUM.ppt
9 Hazır Gıdalar ve Sağlık Gidaguvenligitoprakgubreyonetimi (2).ppt
10 Hazır gıdalarda bulunan katkı maddeleri Gidaguvenligitoprakgubreyonetimi (2).ppt
11 Sürdürülebilir Tüketim SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM SUNUM.ppt
12 Sürdürülebilir Tüketici Eğitimi SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM SUNUM.ppt
13 Sürdürülebilir bir Dünya için nasıl tüketmeliyiz SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM SUNUM.ppt
14 Final Sınavı
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519061 Tüketicici bilincini kavramak ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını kendine kazandırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73184 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 73185 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 73186 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 73175 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 73176 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 73177 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 73178 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 73179 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 73180 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 73181 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 73182 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 73183 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek