Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP110 Tüketici Bilinci ve Sağlık 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Tüketici bilincini fark ettirerek, bilinçli tüketimin toplum sağlığı üzerindeki etkilerini irdelemek ve Sürdürülebilir bir yaşam için ekolojik tüketim alışkanlıkları kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ali Kemal AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notlarım, Tüketici El Rehberi- Buğday Derneği Yayınları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tüketim ekonomisi, Tüketim ve alışkanlıklar, Tüketime ekolojik bakış, Tüketim ve Adil Ticaret, Hazır gıdalar ve toplum sağlığı ve Sürdürülebilir tüketim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tüketim Ekonomisi ve Bilinç
2 Tüketim Bilinci ve Toplum
3 Tüketim ve Alışkanlıklarımız
4 Ekolojik Gıda ve Tüketim
5 Ekolojik Ulaşım imkanları
6 Ekolojik Temizlik
7 Vize Sınavı
8 Tüketim ve Adil Ticaret
9 Hazır Gıdalar ve Sağlık
10 Hazır gıdalarda bulunan katkı maddeleri
11 Sürdürülebilir Tüketim
12 Sürdürülebilir Tüketici Eğitimi
13 Sürdürülebilir bir Dünya için nasıl tüketmeliyiz
14 Final Sınavı
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1302593 Tüketicici bilincini kavramak ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını kendine kazandırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek