Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP112 Münavebe Teknikleri 927003 1 2 3

Dersin Amacı

ekim nöbetinin etkisini anlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ömer Çalışkan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

münavebe ders kitabı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

ekim nöbeti

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 genel tanım ve kavramlar
2 ön bitki değerini etkileyen fak. Sunuş-Ekim Nöbeti.doc
3 genetik akrabalık Sunuş-Ekim Nöbeti.doc
4 morfolojik benzerlik Sunuş-Ekim Nöbeti.doc
5 vejetasyon süresi EKİM NÖBETİNİN PLANLANMASI.doc
6 toprak yapısı ve bitki seçimi toprak-bitki besleme.doc
7 iklim ve bitki seçimi Türkiye Tarımı.doc
8 allelopatik etki Bitkiler arası uyuşum ilişkileri.doc
9 hastalık ve zararlı kontrolü ekim nöbeti hastalık zararlı.doc
10 sınav
11 ön bitkinin verime etkisi etkisi tarla tarım yöntemleri.doc
12 ön bitkinin verime etkisi etkisi Sürdürülebilir Tarım.doc
13 ön bitkinin kaliteye etkisi etkisi Sürdürülebilir Tarım.doc
14 ön bitkinin kaliteye etkisi etkisi Ekim nöbeti örnekleri.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1250225 münavebenin önemini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek