Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ105 Jeomorfolojiye Giriş 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Yerin iç yapısı ile yerkabuğunu şekillendiren etmen ve süreçler hakkında temel bilgilerin öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Muhammet BAHADIR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim Üyesinin Ders Notları Jeomorfolojinin Ana Çizgileri- I (M. Yıldız Hoşgören) Jeomorfoloji-I (Sırrı Erinç)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yerin iç yapısı; Yer kabuğunu şekillendiren etmen ve süreçler; Akarsu topoğrafyası Yapısal topoğrafya

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 6 10 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği tanımı, önemi, amacı ve başlıca kaynakları. Jeomorfolojinin tarihçesi ve başlıca jeomorfolojik akımlar. Sunum. JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 1. KISIM-M. BAHADIR.pdf
2 Dünyanın yaşı ve oluşumu. Jeolojik zamanlar ve karakteristik olaylar. Jeolojik Zaman Tablosu (Sadeleştirilmiş çizim) JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 2. KISIM-M. BAHADIR.pdf
3 Yerkürenin yapısı: Atmosfer, hidrosfer, litosfer, manto ve çekirdek. Yerin iç yapısı (Sadeleştirilmiş çizim) JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 2. KISIM-M. BAHADIR.pdf
4 Yeryüzünü şekillendiren etmen ve süreçler. Yeryüzünü şekillendiren iç etmen ve süreçler. Wegener teorisi ve Levha tektoniği. Levha tektoniği (Sadeleştirilmiş çizim) JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 3. KISIM-M. BAHADIR.pdf
5 Uzaklaşan levhalar ve oluşan yer şekilleri. Yanal sıyıran levhalar ve oluşan yer şekilleri. Yakınlaşan levhalar ve oluşan yer şekilleri. Çizim ve anlatım JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 3. KISIM-M. BAHADIR.pdf
JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 4. KISIM-M. BAHADIR.pdf
6 Dağ oluşumu ve ona eşlik eden tektonik olaylar. Büyük orojenik olaylar ve zamanları. Konuyla ilgili belgesel izleme. JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 5. KISIM-M. BAHADIR.pdf
7 Yeryüzünü şekillendiren dış etmen ve süreçler. Günlenme (whathering). Aşınma, taşınma ve birikme olayları. Sunum JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 6. KISIM-M. BAHADIR.pdf
8 Ara sınav
9 Akarsuların kuruluşu ve akarsu havzasının bölümleri. Taban seviyesi ve çeşitleri. Akarsu havzasının bölümleri ve çatalanma (Çizim). JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 7-8-9-10-11-12-13. KISIM-M. BAHADIR.pdf
10 Akarsuların aşındırma şekilleri ve vadi tipleri. Aşınım basamakları, aşınım düzlükleri ve yontuk düzler. Konuyla ilgili belgesel izleme. JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 7-8-9-10-11-12-13. KISIM-M. BAHADIR.pdf
11 Akarsuların biriktirmne şekilleri: Vadi tabanı ovaları ve akarsu sekilerinin oluşumu. Birikinti konileri ve deltalar. Çizim ve anlatım JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 7-8-9-10-11-12-13. KISIM-M. BAHADIR.pdf
12 Yatay ve monoklinal yapılar üzerinde topoğrafyanın gelişimi. Çizim ve anlatım JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 7-8-9-10-11-12-13. KISIM-M. BAHADIR.pdf
13 Başlıca fay çeşitleri ve faylı yapılar üzerinde topoğrafyanın gelişimi. Çizim ve anlatım JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 7-8-9-10-11-12-13. KISIM-M. BAHADIR.pdf
14 Kıvrımlı ve domlu yapılar üzerinde topoğrafyanın gelişimi. Çizim ve anlatım JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 7-8-9-10-11-12-13. KISIM-M. BAHADIR.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1415962 Katı yer kürenin ana bölümlerini bilir ve şekil çizerek açıklar.
2 1416239 Yer kabuğunu şekillendiren etmen ve süreçleri bilir ve saçıklar.
3 1416332 Akarsu şekillendirmesini ve akarsu topoğrafyasına ait başlıca şekilleri bilir ve oluşumlarını açıklar.
4 1416752 Belli yapılar (kıvrımlı, yatay, monoklinal vs.) üzerinde akarsu topoğrafyasının gelişimini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 5 1 5 2
2 2 4 3 2 1 2 2 3 1 2 2 5 2 5 3
3 2 4 3 2 1 2 2 3 1 2 2 5 2 5 3
4 2 4 3 2 1 2 2 3 1 2 2 5 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek