Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB112 Bitki Biyokimyası 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Bitkilerde hücre yapısı, organeller ve görevleri, bitkilerin yapısında bulunan temel kimyasal maddeler ve bitkilerde meydana gelen biyokimyasal olaylar konularında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ömer Çalışkan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karavin, M., 2013. Bitki Biyokimyası Ders Notları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyokimyanın tanımı ve biyokimyasal kavramlar, tipik bitki hücresinin yapısı, organeller ve görevleri, amino asitler, amino asit kodları, protein yapısı , protein sentezi, enzimler tanım, yapısı, regülasyonu ve kinetiği, lipitlerin metabolizması, karbonhidratlar ve metabolizması, elektron taşınma sistemi, fotosentez, sekonder maddeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyokimya ve biyokimyasal kavramlar Biyokimya.pdf
2 Tipik bitki hücresinin yapısı 1. HÜCRE.pptx
3 Sitoplazmanın yapısı ve organeller Biyokimya.pdf
4 Çekirdeğin yapısı Biyokimya.pdf
5 Amino asitler, amino asit kodları Biyokimya.pdf
6 Protein yapısı Biyokimya.pdf
7 Protein sentezi Biyokimya.pdf
8 Nükleik asitler Biyokimya.pdf
9 Enzimler tanım, yapısı, regülasyonu ve kinetiği Biyokimya.pdf
10 Ara sınav Biyokimya.pdf
11 Lipitlerin metabolizması
12 Karbonhidratlar ve metabolizması Biyokimya.pdf
13 Elektron taşınma sistemi Biyokimya.pdf
14 Fotosentez Biyokimya.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500826 Biyokimya ve biyokimyasal kavramları tanımlayabilmeli
2 1500827 Bitkilerde meydana gelen biyokimyasal olayları öğrenmiş olmalı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73188 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 73189 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 73190 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 73191 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 73192 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 73193 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 73194 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 73195 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 73196 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 73187 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 5 5 3 3 2
2 1 3 3 4 3 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek