Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB114 Bitki Fizyolojisi 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere bahçe bitkilerindeki önemli fizyolojik olaylar hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sebahattin ALBAYRAK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taiz, L. and Zeiger, E., 2008. Bitki Fizyolojisi. Üçüncü baskıdan çeviri, Çev. Ed. Prof. Dr. İsmail Türkan, Palme yayıncılık, Ankara, 690s. Avcıoğlu, R. ve Gürel, A., 2000. Bitki Fizyolojisi. E. Ü. Zir. Fak. Yay. Ders Notları, No: 64/1, 368s. Suna BOZCUK, 1997. Bitki Fizyolojisi.Hatiboğlu Yayınevi,Ankara. KACAR, Burhan ve ark. Bitki Fizyolojisi, Nobel Yayın, Ankara, 2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bitki fizyolojisini bahçe bitkileri açısından önemi, bitki su ilişkisi, osmosis, turgor, difüzyon, su alımı, ksilemin yapısı, transpirasyon, bitki besin elementleri, fotosentez ve ışığın bitkilerin için önemi, solunum, bitki büyüme düzenleyiciler, bitkilerde stres fizyolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 18 18
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 bitki hücresi-1 1.ders.pptx
2 bitki hücresi-2 2.ders.pptx
3 bitki kökleri-1 3.ders.pptx
4 bitki kökleri-2 4.ders.pptx
5 su alımı-1 5.ders.pptx
6 su alımı-2 6.ders.pptx
7 su alımı-3 7.ders.pptx
8 mineral madde-1 8.ders.pptx
9 mineral madde-2 9.ders.pptx
10 suyun taşınması 10.ders.pptx
11 mineral maddelerin taşınması 11.ders.pptx
12 organik bileşiklerin taşınması 12. ders.pptx
13 bitkilerde su kaybı 13.ders.pptx
14 fotosentez 14.ders.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280431 Bitki yapısını; hücre ve organeller ile bunların fonksiyonlarını kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65456 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 65457 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 65458 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 65459 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 65460 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 65461 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 65462 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 65463 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 65464 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 65455 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 3 2 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek