Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ410 Türkiye Jeopolitiği 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Türkiye’nin konumunu, jeopolitik önemini, gelişme potansiyellerini tanıtmak, Türkiye'nin bölgesel güç odağı konumundan küresel güç odağı haline gelebilmesinin şartlarını kavratabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Muhammet BAHADIR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Göney, S., 1979, Siyasi Coğrafya. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 2539, İstanbul. Günel, K., 1994, Coğrafya’nın Siyasal Gücü. Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul. İlhan, S., 1989, Jeopolitik Duyarlılık. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Dizi, Sa. 113, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Jeopolitik ve siyasi coğrafya kavramlarının açıklanması, jeopolitiğin unsurları, Türkiye’nin jeopolitiği, Türkiye’nin başlıca stratejik kaynakları, fiziki coğrafya özellikleri, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri, Türkiye’nin yakın doğuda bulunduğu yerin önemi, komşularıyla ilişkisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Jeopolitik kavramı. Jeopolitik ve Bazı kavramlar- 1. ve 2. Hafta.pdf
2 Jeopolitik teoriler ve Türkiye Jeopolitik ve Bazı kavramlar- 1. ve 2. Hafta.pdf
3 Türkiye'nin jeopolitik konumu ve önemi TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ -3 - 4 VE 5. HAFTA.pdf
4 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve Günümüze Türkiye TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ -3 - 4 VE 5. HAFTA.pdf
5 Türkiye'nin enerji kaynaklarının nakli konusundaki önemi TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ -3 - 4 VE 5. HAFTA.pdf
6 AB ve Türkiye COĞRAFİ KONUM- 6 VE 7. HAFTA.pdf
7 Küresel terör ve Türkiye COĞRAFİ KONUM- 6 VE 7. HAFTA.pdf
8 Arasınav
9 Ortadoğu: Yeri, potansiyelleri SINIRLAR- 8-9. HAFTA.pdf
10 Ortadoğu'da mevcut ve muhtemel çatışmalar ALAN- 10 VE 11. HAFTA.pdf
11 Kafkaslar ve Türkiye ALAN- 10 VE 11. HAFTA.pdf
12 Ermeni Meselesi, Türkiye-Ermenistan ilişkileri EGE SORUNU - 12. VE 13. HAFTA.pdf
13 Balkanlar ve Türkiye EGE SORUNU - 12. VE 13. HAFTA.pdf
14 Orta Asya ve Türkiye EGE SORUNU - 12. VE 13. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1415165 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler jeopolitik kavramının anlamı ve jeopolitik teorileri tanımış olacaklardır.
2 1415166 Türkiye'nin niçin bölgesel bir güç olduğunu, küresel güç adayları arasında yer aldığını değerlendirebileceklerdir.
3 1415856 Türkiye'nin konumu ile jeopolitik önemi arasında ilişki kurabileceklerdir.
4 1416519 Türkiye'nin enerji kaynaklarının nakli bakımından önemini değerlendirebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 4 4
2 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4
3 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4
4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek