Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ409 Kuvaterner Coğrafyası 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Jeolojik zamanların sonuncusu ve içerisinde bulunduğumuz Kuvaternerin başlıca özelliklerini, önemini, diğer jeolojik zamanlardan farklılıklarını, başta iklim olmak üzere bu dönemde yeryüzüşekilleri, flora ve fauna gibi coğrafi ortam unsurlarında meydana gelen değişimleri kavratabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Muhammet BAHADIR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ardos, M., 1996, Türkiye'de Kuvaterner Jeomorfolojisi. Çantay Kitabevi, İstanbul. Erol, 0., 1979, Dördüncü Çağ (Kuvaterner) Jeoloji ve Jeomorfolojisinin Ana Çizgileri. Ankara Üniv. DTCF Yay. No: 289, Ankara. Martin Williams, David Dunkerley, Patrick De Deckker, Peter Kershaw, John Chappell,1998, Quaternary Environments: Second edition. Arnold, London, 1998. 329 pp. ISBN 0 340 69151 4 (pb)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin tanımı; jeolojik zamanlar ve Kuaterner kronolojisi; iklim değişmeleri; Alpin buzul devirleri; Akdeniz, Karadeniz ve Hazar denizi ilişkisi; deniz seviyesi değişmeleri ve kıyı topoğrafyası üzerindeki etkileri; genç tektonik hareketler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuvaterner'in başlıca özellikleri ve önemi BUZUL TOPOĞRAFYASI-M.BAHADIR-2020.pdf
2 Kuvaterner araştırma inceleme yöntemleri BUZUL TOPOĞRAFYASI-M.BAHADIR-2020.pdf
3 Kuvaternerin ana bölümleri BUZUL TOPOĞRAFYASI-M.BAHADIR-2020.pdf
4 Kuvaternerdeki iklim değişmeleri ve etkileri: a)Buzul Bölgeleri BUZUL TOPOĞRAFYASI-M.BAHADIR-2020.pdf
5 b)Buzul çevresi bölgeleri (Periglasiyal bölgeler) BUZUL TOPOĞRAFYASI-M.BAHADIR-2020.pdf
6 c)Plüvyal bölgeler AKTÜEL BUZULLAR- M. BAHADIR- DENİZ DİKBAŞ.pdf
7 d)Tropikal bölgeler ve diğer karasal Kuvaterner oluşumları AKTÜEL BUZULLAR- M. BAHADIR- DENİZ DİKBAŞ.pdf
8 Arasınav
9 Denizel Kuvaterner KUVATERNER- M. BAHADIR-2020.pdf
10 Kuvaterner florası KUVATERNER- M. BAHADIR-2020.pdf
11 Kuvaterner faunası KUVATERNER- M. BAHADIR-2020.pdf
12 Kuvaterner'de insan KUVATERNER- M. BAHADIR-2020.pdf
13 Kuvaterner kronolojisi KUVATERNER- M. BAHADIR-2020.pdf
14 Türkiye Kuvaternerinin ana hatları KUVATERNER- M. BAHADIR-2020.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1427529 Kuvaterner'de insanın ortaya çıkışı, yayılışı ve faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yapabileceklerdir.
2 1427744 Kuvaterner'de yeryüzünün doğal ortam özelliklerini tanımış olacaklardır.
3 1427901 Kuvaterner'deki iklim değişmelerinin etkilerini tanımış olacaklardır.
4 1428357 Türkiye Kuvaternerinin ana hatlarını öğrenmiş olacaklardır.
5 1428839 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Kuvaterner'in başlıca özelliklerini ve önemini kavramış olacaklardır.
6 1428877 Kuvaterner flora ve faunasını tanımış olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4
2 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5
3 3 4 4 5 3 5 4 3 3 5 4 4 4 4 5
4 3 4 4 5 4 5 4 3 3 5 4 4 4 3 5
5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4
6 4 3 4 5 5 3 3 5 5 5 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek