Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ205 Tur Operatörlüğü ve Seyahet Acenteciliği 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders ile Seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin turizm dağıtım sistemindeki yeri, önemi ve işlevleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör.Yusuf ÇATALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İrfan MISIRLI, Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Detay Yayıncılık, Ankara,2010. 2. Orhan İÇÖZ, Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003. 3. SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ, Editör Yasin Keleş, Grafiker Yayınları, 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 13 13
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 8 3 24
22 Proje Hazırlama 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seyahat Kavramı ve Seyahatin Tarihçesi SEYAHAT ACENTACILIĞI HAFTA 1.pdf
2 Turizmde Dağıtım Sistemi ve Dağıtım Kanalları SEYAHAT ACENTACILIĞI HAFTA 2.pdf
3 Turizmde Dağıtım Sistemi ve Dağıtım Kanalları SEYAHAT ACENTACILIĞI HAFTA 3.pdf
4 Seyahat Acentacılığı SEYAHAT ACENTACILIĞI HAFTA 4.pdf
5 Seyahat Acentacılığı SEYAHAT ACENTACILIĞI HAFTA 5.pdf
6 Seyahat Acentalarının Faaliyetleri SEYAHAT ACENTACILIĞI HAFTA 6.pdf
7 Seyahat Acentalarının Faaliyetleri SEYAHAT ACENTACILIĞI HAFTA 7.pdf
8 Seyahat Acentalarının Organizasyonu ve Yönetimi SEYAHAT ACENTACILIĞI HAFTA 8.pdf
9 Tur Operatörlüğü ve Paket Tur SEYAHAT ACENTACILIĞI HAFTA 9.pdf
10 Ara Sınav
11 Tur Operatörlüğü ve Paket Tur SEYAHAT ACENTACILIĞI HAFTA 11.pdf
12 Tur Planlaması ve Yönetimi SEYAHAT ACENTACILIĞI HAFTA 12.pdf
13 Tur Planlaması ve Yönetimi SEYAHAT ACENTACILIĞI HAFTA 13.pdf
14 Turizm ve Seyahat Acentacılığı İle İlgili Mevzuat SEYAHAT ACENTACILIĞI HAFTA 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1443109 Seyahat acentasının özelliklerini ve faaliyetlerini tanımlayacaktır.
2 1493720 Seyahat acentalarının kuruluş ve organizasyon yapılarını kavrayacaktır.
3 1493721 Seyahat acentalarının diğer işletmelerle ilişkilerini açıklayacaktır.
4 1493722 Tur operatörü ve paket tur kavramlarını açıklayacaktır.
5 1493723 Ulaştırma işletmeleri, konaklama işletmeleri, tur operatörleri ve seyahat endüstrisi arasındaki ilişkileri açıklayacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76159 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 76171 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 76158 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 76162 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 76163 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 76164 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 76165 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 76166 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 76167 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 76168 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 76169 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 76170 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3
2 5 3
3 3
4 5 3
5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek