Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM108 Bilgisayar Programlama 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere bilgisayar programları tasarlayıp, gerçekleştirmek için gereksinim duyacakları bilgi ve becerilerin sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Serap KARAGÖL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

C İle Programlama / Paul Deitel, Harvey Deitel, Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş / Fahri Vatansever

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayar yazılım ilkeleri, yapısal programlama özellikleri, C programlama dillerinde deyimler, yapılar, yordamlar, giriş - çıkış işlemleri, algoritma geliştirme, yazılım dilinde kodlama - çalıştırma, uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 16 3 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Donanım ve Yazılım. Bilgisayar Organizasyonu. Makine dili. Assembly dili.
2 Yüksek seviyeli diller. C program geliştirme ortamı.
3 Algoritma tasarımına giriş.
4 Akış diyagramları. Yalancı kodlar.
5 Basit bir C programının yapısı. Karar yapıları: if, if-else, switch, koşullu operator.
6 Döngüler: for, do-while, while. break ve continue deyimleri.
7 Modüler C programlama. Fonksiyon tanımları. Fonksiyon prototipleri. Başlık dosyaları.
8 Fonksiyonların değer ve referansla çağrılması. Rastgele sayı üretimi. Kapsama kuralları.
9 Arasınav
10 Dizilere giriş. Dizi tanımlamaları. Dizilerin fonksiyonlara geçilmesi.
11 Dizilerin sıralanması. Diziler içerisinde arama yapılması.
12 Göstericilerin tanımlanması ve başlatılması. Gösterici operatörleri. Fonksiyonlara adres ile parametre geçilmesi.
13 const deyimi. sizeof operatörü. Gösterici aritmetiği. Gösterici dizileri.
14 Dosya Giriş/Çıkış
15 Yarıyılsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224713 Farklı yapıdaki problemleri çözmek için algoritma geliştirebilme becerisi.
2 1224720 Teorik ve protik bilgileri program tasarlama ve gerçekleştirme için kullanabilme becerisi.
3 1224722 C programlama dilinde yer alan yapılar hakkında yeterli bilgi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi