Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYP107 Bilgisayar Destekli Sayfa Tasarımı-I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, Masaüstü Yayıncılık’ta kullanılan Mizanpaj Uygulama Programları kullanılarak sayfa düzenlemesi yapma yeterliliği kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. İrfan Kurt

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Programla İlgili Kitaplar, Program Videoları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sayfa mizanpaj yazılımlarını öğretme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
4 Standart sayfa ebatları ve metin alanları özellikleri 1. HAFTA.pdf
8 Resim alanları ve özellikleri 2. HAFTA.pdf
12 Mizanpaj yazılımlarında kontrol araç çubuğu ve görevleri 3. HAFTA.pdf
16 Tolls araç paleti, paragraf araç paleti ve renk araç paletleri ve özellikleri 4. HAFTA.pdf
20 Sayfa özellikleri araç paleti ve özellikleri 5. HAFTA.pdf
24 Mizanpaj yazılımlarında çizim araçları ve görevleri 6. HAFTA.pdf
28 Çizgi özellikleri, çizgilerle deforme etme ve birleştirme metodları 7. HAFTA.pdf
32 Metin-Resim ilişkisi ve farklı formatlardaki resimleri mizanpaja eklemede dikkat edilecek noktalar 8. HAFTA.pdf
36 Tablolarda satır-sütun özellikleri ve hizalama kullanımı 9. HAFTA.pdf
40 Ara Sınav
44 Tablolarda satır ve sütunda tab özelliklerinin kullanımı 11 HAFTA.pdf
48 Cilt şekillerine göre kesim özellikleri ve kırım özelliklerinin baskı öncesi ayarlanması 12. HAFTA.pdf
52 CMYK ve ekstra renklerin baskı öncesinde ayarlanması 13. HAFTA.pdf
56 Dosya kayıt formatları. PDF kayıt formatının yapısı ve özellikleri 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1116969 Bilgisayarda sayfa düzenlemesi yapmak-1
2 1116970 Bilgisayarda sayfa düzenlemesi yapmak-2
3 1116971 Bilgisayarda sayfa düzenlemesi yapmak-3

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65312 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 65313 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 65314 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 65324 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
5 65318 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
6 65317 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 65316 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
8 65315 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
9 65320 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
10 65319 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
11 65323 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
12 65322 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
13 65321 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4
3 3 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek