Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYP205 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım-I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin font bilgisine hakim olmasını sağlamak,2D ve 3D yazı karakterlerini kullanabilme becerisini geliştirmek,Kurumsal Kimlik tasarımları yapabilmesini sağlamak,3d teknolojisini kullanarak özgün tasarımlar elde etmeyi sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Esma ÜNSAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnternet ortamındaki eğitimi videoları ve yazılı kaynaklar,dijital eğitim setleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Teorik olarak font bilgisi anlatımları ile uygulamalı 2D ve 3D tasarım çalışmaları yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Font kavramı,Tipografi,Antik ve Gotik yazı aileleri hakkında genel bilgiler http://www.dostyayinevi.com/TR/belge/1-990/modern-sanat-ve-yeni-tipografi.html
2 Font kavramı,Tipografi,Antik ve Gotik yazı aileleri hakkında genel bilgiler http://www.dostyayinevi.com/TR/belge/1-990/modern-sanat-ve-yeni-tipografi.html
3 Serifli Serifsiz yazılar,Monospace karakterler ve tipografik terimler,yazıları 3 boyutlu forma getirmek http://www.dostyayinevi.com/TR/belge/1-990/modern-sanat-ve-yeni-tipografi.html
4 Majiskül,Minüskül,caps ve insiyal yazılar,Logoları 3 boyutlu hale getirme http://www.dostyayinevi.com/TR/belge/1-990/modern-sanat-ve-yeni-tipografi.html
5 Kerning,Leading,Espas kavramları ve 3d destekli kitap kapağı tasarımları http://www.dostyayinevi.com/TR/belge/1-990/modern-sanat-ve-yeni-tipografi.html
6 Paragraf bloklama,yazıları yazı alanı içerisinde konumlama,Amblem ve çeşitleri http://www.dostyayinevi.com/TR/belge/1-990/modern-sanat-ve-yeni-tipografi.html
7 Takvim tasarımları ve Logotype http://www.dostyayinevi.com/TR/belge/1-990/modern-sanat-ve-yeni-tipografi.html
8 Kurumsal kimlik tanımı ve uygulamaları http://www.dostyayinevi.com/TR/belge/1-990/modern-sanat-ve-yeni-tipografi.html
https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
9 Kurumsal kimlik tanımı ve uygulamaları https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
10 ARA SINAV https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
11 Kartvizit,Antetli kağıt tanımı özellikleri ve çeşitleri https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
12 Muhasebe evrakları,fatura,irsaliye tanımı özellikleri ve çeşitleri https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
13 3d Ambalaj kutu tasarımları https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
14 3d Ambalaj kutu tasarımları https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1213243 Dijital dizgi fontlarını bilir
2 1213247 Kurumsal kimlik tasarımlarını yapar
3 1213269 Takvim,kitap kapağı,irsaliye,fatura vb. tasarlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65312 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 65313 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 65314 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 65318 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
5 65320 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
6 65323 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
7 65324 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
8 65317 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
9 65319 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
10 65322 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
11 65316 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
12 65321 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.
13 65315 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4
3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek