Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP107 Kimyasal Prosesler 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Kimyasal üretim için temel kimyasal bilgilerin kullanımı ve önemi hakkında bilgi kazandırmak, Kimyasal üretim için proses akım diyagramları ve sembolleri hakkında bilgi kazandırmak, Proses kontrolü ve enstrümantasyon hakkında bilgi vermek, Üretimde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar ve bunlarla ilgili reaksiyon dengesi, enerji ve kütle dengesi konularında bilgi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Nazlı ÖZCAN ÇÖKEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

James M. Douglas, Kimyasal Proseslerin Kavramsal Tasarımı,Literatür Yayıncılık, Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal proseslerde temel fiziksel ve kimyasal işlemler Proses seçimi, tasarımı ve İşletme Proses kontrol ve enstürmantasyon Kütle denklikleri Enerji ve Enerji Denklikleri Akım şemaları ve semboller Kimyasal üretimde reaksiyon dengesi ve verimliliği Reaksiyon Isısı Oluşum Isısı Yanma Isısı Kimyasal üretimin sınıflandırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyasal proseslerde temel fiziksel ve kimyasal işlemler KTP107-1. HAFTA.docx
2 Proses seçimi, tasarımı ve İşletme
3 Proses seçimi, tasarımı ve İşletme KTP107-2. HAFTA.docx
KTP107-3. HAFTA.docx
4 Proses kontrol ve enstürmantasyon KTP107-4. HAFTA.docx
5 Proses kontrol ve enstürmantasyon KTP107-5. HAFTA.docx
6 Kütle denklikleri KTP107-6. HAFTA.docx
7 Enerji ve Enerji Denklikleri KTP107-7. HAFTA.docx
8 Akım şemaları ve semboller KTP107-8. HAFTA.docx
9 Akım şemaları ve semboller KTP107-9. HAFTA.docx
10 Ara Sınav KTP107-10. HAFTA.docx
11 Kimyasal üretimde reaksiyon dengesi ve verimliliği KTP107-11. HAFTA.docx
12 Kimyasal üretimde reaksiyon dengesi ve verimliliği KTP107-12. HAFTA.docx
13 Reaksiyon Isısı Oluşum Isısı Yanma Isısı KTP107-13. HAFTA.docx
14 Kimyasal üretimin sınıflandırılması KTP107-14. HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1121782 Bilgi ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmek ve alanıyla ilgili kendini sürekli yenilemek
2 1121835 Bir proses akım şemasını okuyarak kütle dengesi hakkında temel bilgi edinmek
3 1121848 Proses kontrolü ve enstrümantasyon hakkında temel bilgi sahibi olmak
4 1121905 Alanında öğrendiği bilgileri endüstriye aktarma özelliğini edinmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 5 4 4 4 3 1 1 1 2 1
2 2 4 4 4 5 3 4 1 1 1 2 1
3 2 4 4 5 4 3 3 1 1 1 2 1
4 3 4 5 4 5 3 3 1 1 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek