Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP111 Bitki Fizyolojisi 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin, bitki büyüme ve gelişmesinde etkili olan temel fizyolojik olayları ayrıntılı bir şekilde öğrenmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Dilek KANDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bitki Fizyolojisi ders notları ve PPT sunumları Bitki Fizyolojisi- Burhan KAÇAR Bitki Fizyolojisi - Prof. Dr. Asım KADIOĞLU Bahçe Bitkileri Fizyolojisi - Prof. Dr. Atilla ERİŞ

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki büyüme ve gelişmesinde etkili olan dışsal ve içsel faktörler; Bitkilerin su kaybı; Transpirasyonun önemi ve mekanizması; Bitkilerin su Osmoz ve difüsyon olayları; Bitkilerin su alım mekanizması; Mineral maddelerin bitkiler tarafından alınması ve kullanılması; Fotosentez olayı ve fotosentez ürünlerinin taşınması; Solunum olayı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki Fizyolojisi dersinin içeriği; büyüme, gelişme, metabolizma gibi kavramlar
2 Bitki büyüme ve gelişmesine etki eden dışsal faktörler
3 Bitki büyüme ve gelişmesine etki eden dışsal faktörler
4 Bitki büyüme ve gelişmesine etki eden içsel faktörler
5 Bitkilerde buhar (Transpirasyon) ve sıvı halde meydana gelen su kaybı
6 Transpirasyona etki eden faktörler
7 Difüzyon, Osmoz ve Şişme olayları
8 Bitkilerin topraktan suyu alma ve yapraklarına kadar iletme mekanizması
9 Bitkilerin topraktan madensel tuzları alma mekanizması
10
11 Bitkilerde fotosentez ve fotosenteze etki eden faktörler
12 Fotosentez ürünlerinin bitkide taşınma mekanizması
13 Bitkilerde solununum ve solunuma etki eden faktörler
14 Bitkilerde senesens, absisyon ve dormansi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1218788 Bitki büyüme ve gelişmesne etki eden faktörleri açıklar.
2 1218892 Bitkilerde su kaybı ve su alım mekanizmalarını kavrar
3 1218953 Fotosentez ve solunumun bitkisel üretimdeki önemini öğrenir.
4 1219182 Bitkilerde senesens, absisyon ve dormansi olaylarının temel fizyolojisini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 4 1 1 1 1 2 1
2 1 4 2 1 1 1 1 1 1
3 5 4 2 1 1 1 1 1
4 5 2 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek