Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP109 Bitki Ekolojisi 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bitkilerin tabiatta açık arazilerde ve seralarda normal gelişmelerini sürdürebilmeleri için sıcaklık, ışık, karbondioksit ve nemin bitkiler üzerindeki etkisini ve bu parametrelerin uygun şekilde sağlanabilmesi için gerekli sistemlerin planlanmasını öğretmek. :

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Fikret ÖZKARAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Whatley, M.J and Whatley, F.R., 1980. Light and Plant Life. Textbook. The Camelot press Ltd., Southampton. 2. Loomis, R.S. and Connor, D.J., 1992. Crop Ecology. Productivity and management in agricultural systems. Textbook. Cambridge University Press. 3. Tarımsal Ekoloji - Prof.Dr.Didar ESER -ANKARA ÜNİV. ZİR.FAK YAYINLARI 4.METEOROLOJİ-Ahmet GEDİK-OMÜ ZİR.FAK YAYINLARI, No:10 5.İnternet Ortamı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ekolojinin tanımı ve kapsamı, iklim, toprak ve canlılardan oluşan ekolojik faktörler, kapsamları ve süs bitkileriyle ilişkilerinin anlatılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 100 1
37 Gözlem 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 1 6 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Ekoloji ve ekosistemlerin tanımı ve önemi
3 Bitki organları ve işlevleri
4 Bitki çevre şartlarını oluşturan unsurlar (İklim ve toprak faktörleri)
5 Işık ve ışığın bitkilere etki şekilleri, ışık şiddeti değişimine etki eden faktörler
6 Işık ve ışığın bitkilere etki şekilleri, ışık şiddeti değişimine etki eden faktörler
7 Işık ve ışığın bitkilere etki şekilleri, ışık şiddeti değişimine etki eden faktörler
8 Sıcaklık ve bitkilere etkileri
9 Sıcaklık ve bitkilere etkileri
10 Ara Sınav
11 Sıcaklık, Işık, fotosentez ve solunum arasındaki ilişkiler
12 Ekolojinin bitki (Süs bitkileri) fizyolojisine olan etkileri
13 Ekolojinin bitki (Süs bitkileri) fizyolojisine olan etkileri
14 Çevre şartları ile süs bitkileri ilişkilerinin belirlenmesinin (formüllenmesinin) önemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
12076 1282414 İklimlendirme parametrelerine ilişkin sıcaklık, ışık, karbondioksit ve nemin bitkiler üzerindeki etkisini öğrenir,
27708 1282416 Seralar ısı ve havalandırma gereksinimlerinin belirlenip, bunlara yönelik planlamaların yapılmasını öğrenir.
30208 1282415 Ekolojinin tanımı ve parametreleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
12076 5
27708 5
30208 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek