Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MDP234 Genel Restorasyon Teknikleri 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Koleksiyonlardaki tarihi ve çağdaş sanat eserlerinin korunması, bakımı, restorasyonu konularında asgari bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Coşkun YANAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Agnes Timar-Balazsy ve Dinah Eastop, Chemical Principles of Textile Conservation,UK,1998. 2. Nevin Enez, Tekstil Konservasyonu, Ders Notu, Istanbul, 1992. 3. Science for Conservators, Vol.1, An Introduction to Materials, Conservation Science Teaching Series,UK,1994. 4. Science for Conservators, Vol.2, Cleaning, Conservation Science Teaching Series,UK,1994. 5. Sheila Landi, The Textile Conservator's Manual, Second Edition, UK,1992 6. Lory Zakar,Mimari Restorasyon Koruma Teknik ve Yöntemleri,

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Koleksiyonlardaki tarihi ve çağdaş sanat eserlerinin korunması, bakımı, restorasyonu konularında asgari bilgi vermek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 15 15
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Restorasyon ve konservasyonun tanımı Genel Restorasyon Teknikleri
2 Restorasyonun uygulandığı alanlar. Genel Restorasyon Teknikleri
3 Restorasyonun dünyadaki gelişimi Genel Restorasyon Teknikleri
4 Rrestorasyonun Türkiye'deki gelişimi Genel Restorasyon Teknikleri
5 Kültür ve tabiat varlıklarının kanun ve tanımları Genel Restorasyon Teknikleri
6 Mimari restorasyon uygulama teknik ve yöntemleri Malzeme ve sütrüktürde bozulmaya neden olan etkenler Malzeme ve sütrüktürde bozulmaya neden olan etkenler
7 Mimari restorasyon uygulama teknik ve yöntemleri Genel Restorasyon Teknikleri
8 Mimari restorasyon uygulama teknik ve yöntemleri Genel Restorasyon Teknikleri
9 Mimari restorasyon uygulama teknik ve yöntemleri Genel Restorasyon Teknikleri
10 Ara sınav
11 Mimari restorasyon uygulama teknik ve yöntemleri Genel Restorasyon Teknikleri
12 Mimari restorasyon uygulama teknik ve yöntemleri Genel Restorasyon Teknikleri
13 Mimari restorasyon uygulama teknik ve yöntemleri Genel Restorasyon Teknikleri
14 Mimari restorasyon uygulama teknik ve yöntemleri Genel Restorasyon Teknikleri
15 Final
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286519 Tarihi ve çağdaş sanat eserlerine yaklaşım konusunda bilinç ve hassasiyet kazanabilir.
2 1286520 Eserlerin bulundugu mekanin iklimlendirilmesi konusundaki planlamaya yardimci olabilir.
3 1286521 Kolleksiyonlardaki eserleri dogru bir bicimde sergileyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65269 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 65270 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3 65271 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
4 65272 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
5 65273 Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 65274 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 65275 Etkin iletişim kurma becerisi
8 65276 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
9 65277 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10 65278 Çağın sorunları hakkında bilgi
11 65279 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
12 65280 Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
13 65281 Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
14 65282 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
15 65283 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
16 65284 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 65285 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
18 65291 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme
19 65286 Çağın sorunları hakkında bilgi
20 65287 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
21 65288 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
22 65289 Etkin iletişim kurma becerisi
23 65290 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
24 65292 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5
2 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4
3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek