Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ209 Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acenteliği 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersle, Ağırlama Hizmetleri programında Tur operatörlüğü ve seyahat acenteciliğini otel ilişkisini tanıtma yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Seyit Ali Çelik

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü -(Doç.Dr.Mahmut Demir) , Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü -(Prof.Dr.Nejdet Hacıoğlu) , Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü (Dr.İrfan Mısırlı) ve diğer kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tur operatörü ve paket tur, Paket tur tüketim aşaması ve tur operatörü-karşılayıcı acente-otel anlaşmaları, Seyahat acenteleri, Seyahat acentelerinin turizm endüstrisindeki diğer kuruluşlarla ilişkisi ve Acente operasyon organizasyonları hazırlıkları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
17 Alan Çalışması 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seyahat işletmeciliğinin tarihsel gelişimi
2 Seyahat acenteleri , Seyahat acenteciliği
3 Seyahat acentelerinin faaliyetleri
4 Seyahat acentelerinin faaliyetleri
5 Tur operatörü ve paket tur
6 Tur operatörü ve paket tur üretim aşaması, paket tur satış ve maliyet
7 Tur operatörü ve paket tur üretim aşaması, paket tur satış ve maliyet
8 Ara sınav http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Seyahat%20Acentecili%C4%9Fi.pdf
9 Paket Tur tüketim Aşaması ve Tur operatörü-Karşılayıcı Acente-Otel anlaşmaları
10 Seyahat Acentelerinin Turizm Endüstrisindeki Diğer Kuruluşlarla İlişkisi
11 Seyahat Acentelerinin Turizm Endüstrisindeki Diğer Kuruluşlarla İlişkisi
12 Acente operasyon organizasyonları hazırlıkları
13 Seyahat işletmelerinde yönetim
14 Seyahat işletmelerinde yönetim

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1196690 Paket tur hazırlamayı tanıtmak
2 1197010 Tur operatörü-seyahat acentesi (incoming acente) ilişkisini tanıtmak
3 1211358 Seyahat acenteciliğini tanıtmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 3 4
2 4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 2 4
3 4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek