Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ203 Kat Hizmetleri 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu derste kat hizmetlerinde işe hazırlık ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Seyit Ali Çelik

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi-(Prof.Dr.Meryem Akoğlan Kozak) ,Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi-(Betül Yılmaz-Yaşar Yılmaz) , Kat Hizmetleri Organizasyonu (Megep Ders Modülü) ve diğer kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kat Hizmetleri Bölümü, Organizasyon Şeması, Vücut Bakım, Vücut Bakımı Kontrolünde Dikkat Edilecek Yöntemler, Çalışma Çizelgesi, Departmanlara Verilen Bilgiler, Oda Durum Raporu, Eksik Kalan İşler, Pas Anahtarı, Unutulan Eşya, Oryantasyon, Motivasyon, Eğitim Konuları, İhtiyaca Uygun Eğitimi Tasarlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
12 Takım/Grup Çalışması 1 2 2
15 Gösterme 4 2 8
16 Alan Gezisi 5 1 5
17 Alan Çalışması 5 1 5
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 3 6
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kat Hizmetleri Bölümü
2 Organizasyon Şeması
3 Vücut bakım
4 Vucut Bakımı Kontrolünde Dikkat Edilecek Yöntemler
5 Çalışma Çizelgesi
6 Departmanlara Verilen Bilgiler
7 Oda Durum Raporu
8 Ara sınav http://www.odipar.com/housekeeping.html
9 Pas Anahtarı
10 Unutulan Eşya
11 Oryantasyon
12 Motivasyon
13 Eğitim Konuları
14 İhtiyaca Uygun Eğitimi Tasarlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1447072 İş organizasyonu yapmak
2 1447172 Kat hizmetlerinde vardiya devir işlemlerini yapmak
3 1447682 Kat hizmetlerinde insan kaynaklarını yönetmek
4 1436415 Kat hizmetleri departmanı ile diğer departmanlar arasında koordinasyonu sağlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73057 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 73058 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 76841 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 76842 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 76843 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 76848 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 76846 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 76852 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 76854 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 76844 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 76845 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 76853 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 2 3 3 1 4 4 3 4
2 4 4 4 4 2 3 3 1 4 4 3 3
3 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 3 3
4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek