Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ215 Yiyecek İçecek Servisi-I 927001 2 3 7

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; yiyecek içecek endüstrisinde mevcut konuların ve gelişimlerin incelenmesi, yeniliklerin yiyecek içecek işletmelerine katkılarının kavranması.Teknolojik avantajların, satış tekniklerinin ve gelir yönetiminin tartışılması, işletmeler açısından öneminin kavratılmasıdır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Servis tekniği ve yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Yılmaz, Detay Yayıncılık, Ankara, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1 Restaurant Salonlarını Düzenlemek Barların Servis Alanlarını Düzenlemek 2 Ziyafet ve Konferans Salonlarını Düzenlemek Oda servisi ofislerini düzenlemek 3 Teknik donanımları kontrol etmek Rezervasyon alma işlemini gerçekleştirmek 4 Rezervasyon dağılımını kontrol etmek ve ilgili departmanlara iletmek Salonların hazırlık kontrolünü yapmak 5 Servis öncesi Meeting yapmak Konukları karşılamak/yerleştirmek 6 Menü kartını sunmak/takip etmek Sipariş alınmasını sağlamak 7 önerili satış yapılmasını sağlamak Konuk memnuniyetini sormak 8 Servis akışını Düzenlemek/takip etmek Hesabı tahsil etmek/takip etmek Konukları uğurlamak 9 Adisyon açmak Hesap tahsili ve Fatura kesmek Kapanış raporlarını almak ve ilgili birimlere iletmek 10 Adisyonların açılıp açılmadığının kontrolünü yapmak Adisyonlara ilave ürün girişini takibini yapmak 11 Ödeme işlemlerinin takibini yapmak Kapanış görev dağılımı Yapmak Restorant ve Otelde servis uygulamaları yapmak (uygulama Otelinde)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
19 Beyin Fırtınası 1 5 1
23 Proje Sunma 1 40 1
49 Performans 1 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 6 78
6 Uygulama/Pratik 4 3 12
11 Soru-Yanıt 4 3 12
19 Beyin Fırtınası 3 2 6
20 Rapor Hazırlama 1 4 4
22 Proje Hazırlama 1 12 12
23 Proje Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12
34 Okuma 4 2 8
49 Performans 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Restaurant Salonlarını Düzenlemek
2 Barların Servis Alanlarını Düzenlemek
3 Ziyafet ve Konferans Salonlarını Düzenlemek
4 Oda servisi ofislerini düzenlemek. Teknik donanımları kontrol etmek
5 Salonların hazırlık kontrolünü yapmak
6 Servis öncesi Meeting yapmak
7 Konukları karşılamak/yerleştirmek Menü kartını sunmak/takip etmek
8 önerili satış yapılmasını sağlamak Konuk memnuniyetini sormak
9 Ara sınav
10 Servis akışını Düzenlemek/takip etmek Hesabı tahsil etmek/takip etmek
11 Konukları uğurlamak
12 Hesap tahsili ve Fatura kesmek Kapanış raporlarını almak ve ilgili birimlere iletmek 10
13 Adisyonların açılıp açılmadığının kontrolünü yapmak Adisyonlara ilave ürün girişini takibini yapmak. Ödeme işlemlerinin takibini yapmak
14 Kapanış görev dağılımı yapmak.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1424181 1.Salonların yerleşimini planlamak
2 1424212 2.Rezervasyon sistemini oluşturmak
3 1424368 3.Servis öncesinde ve yapılmasındaki işlemleri yürütmek
4 1424579 Restorant servis uygulaması yapmak
5 1425032 Otel servis uygulaması yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73057 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 73058 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 76841 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 76842 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 76843 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 76848 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 76846 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 76852 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 76854 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 76844 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 76845 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 76853 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 4 3 3 4 2 4 5 3 2
2 4 4 4 3 3 2 3 1 4 4 3 2
3 4 4 4 3 3 2 4 1 4 5 3 3
4 4 4 4 3 4 3 4 1 4 4 3 3
5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek