Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BLP120 Yazılım Mimarileri 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, yazılım mimarileri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğrt.Görv. Yüksel KARAMAN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Ders için örnekler geliştirmek.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yüksel Karaman, Yazılım Mimarileri Ders notları, Omü Uzem 2. Python3, Veri Yapıları, Timur Karaçay, Seçkin, 2014 3. Veri Yapıları ve Algoritmalar, Rıfat Çölkesen, Papatya Yayıncılık, 2004 4. Java Tasarım Şablonları ve Yazılım Mimarileri, Özcan Acar, Pusula Yayıncılık, 2008 5. internet e-kitapları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Yazılım Geliştirme ve yazılım mimarileri, yazılımı kodlama, test ve kontrol araçları, proje yönetimi, bakım ve onarım.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 13 26
29 Bireysel Çalışma 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gereksinimleri belirlemek ve analiz etmek http://yukselkaraman.com.tr/ym/
2 Yazılım geliştirme modeli ve yazılım mimarisini seçmek http://yukselkaraman.com.tr/ym/
3 Yazılım geliştirme modeli ve yazılım mimarisini seçmek http://yukselkaraman.com.tr/ym/
4 Tasarım araçlarını kullanmak http://yukselkaraman.com.tr/ym/
5 Gereksinimlere uygun yazılımı tasarlamak http://yukselkaraman.com.tr/ym/
6 Gereksinimlere uygun yazılımı tasarlamak http://yukselkaraman.com.tr/ym/
7 Yazılımı kodlamak http://yukselkaraman.com.tr/ym/
8 Dosya sürüm kontrol araçlarını kullanmak http://yukselkaraman.com.tr/ym/
9 Test araçlarını kullanmak http://yukselkaraman.com.tr/ym/
10 Ara Sınav
11 Test araçlarını kullanmak Yazılımın testini yapmak http://yukselkaraman.com.tr/ym/
12 Yazılımın testini yapmak http://yukselkaraman.com.tr/ym/
13 Proje yönetim araçlarını kullanmak http://yukselkaraman.com.tr/ym/
14 Bakım ve onarım süreci işlemlerini yapmak http://yukselkaraman.com.tr/ym/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1201929 Yazılımı geliştirmek
2 1201992 Yazılımın test ve bakımını yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65244 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2 65246 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
3 65245 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65249 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 65247 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 65250 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
7 65254 Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
8 65248 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
9 65239 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 65240 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
11 65255 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
12 65241 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
13 65242 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
14 65243 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
15 65251 Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
16 65252 Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
17 65253 İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek