Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ341 Spor Masajı 927001 3 5 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Masajla ilgili temel teknikleri kuramsal ve uygulamalı olarak öğretmek, dersin sonunda öğrencilere masajda kullanılan temel manipulasyon tekniklerini doğru bir şekilde uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ARZU YEKE ALTUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Hazır Meral,Spor Masajı Teori ve Uygulama, Bağırgan Yayınevi 1.Baskı (2001) Ankara 2- Tuna Necdet, A'dan Z'ye Masaj, Nobel Tıp Kitabevi 6. Baskı (2011) Ankara 3- Kanbir Oğuz, Klasik Masaj, Ekin Yayınevi 5.Baskı (2015) Bursa 4- Abby Ellsworth, Peggy Altman Masaj Anatomisi,1. Baskı Akılçelen Yayınevi (2015) İstanbul 5- Benjamin, PJ, Lamp, SP (2005). Understanding Sports Massage, 2. Baskı. Champaign IL, Human Kinetics 6- King, R. K., Performance massage. Champaign IL, Human Kietics, 1993.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Masajın tarihçesi, fizyolojik etkileri, endikasyon ve konraendikasyonları, masajda kullanılan malzemeleri ve temel manipulasyon tekniklerini (eflöraj, petrisaj, vibrasyon, tapotman, friksiyon) içerir. Ayrıca, sporda masaj uygulamalarına değinilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
49 Performans 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 1 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 1 2
49 Performans 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı:Masaj tanımı, tarihçesi, farklı masaj yöntemleri Teorik 1.HAFTA SPOR MASAJI.docx
2 Masajda genel prensipler, temel masaj teknikleri. Temel masaj teknikleri Teorik / Uygulama 2.HAFTA SPOR MASAJI.docx
3 Masajın endikasyonları, kontraendikasyonları ve dikkatle uygulanması gereken durumlar. Üst sırt ve boyun bölgesi masajı. Teorik / Uygulama 3.HAFTA SPOR MASAJI.docx
4 Masajın fizyolojik ve psikolojik etkileri. Alt sırt ve gluteal bölge masajı Teorik / Uygulama 4.HAFTA SPOR MASAJI.docx
5 Masajın tıbbi etkileri. Omuz ve üst kol masajı. Teorik / Uygulama 5.HAFTA SPOR MASAJI.docx
6 OUİZ 6.HAFTA SPOR MASAJI.docx
7 Kalça ve uyluk masajı Uygulama 7.HAFTA SPOR MASAJI.docx
8 Diz ve alt bacak masajı Uygulama 8.HAFTA SPOR MASAJI.docx
9 Ara sınav 9.HAFTA SPOR MASAJI.docx
10 Ayak masajı. İkinci Performans değerlendirme Uygulama 10.HAFTA SPOR MASAJI.docx
11 SPOR MASAJININ AMAÇLARI 11.HAFTA SPOR MASAJI.docx
12 Sporda masaj uygulamaları ve rutinleri, Spor müsabakası öncesi, müsabakalar arası ve sonrası masaj Teorik 12.HAFTA SPOR MASAJI.docx
13 Sporda masaj uygulamaları ve rutinleri Teorik 13.HAFTA SPOR MASAJI.docx
14 Dönem sonu sınavı hazırlığı 14.HAFTA SPOR MASAJI.docx
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1227741 Masajla ilgili temel kuramsal kavramları tanımlayabilir.
2 1227743 Masajın tanımı, tarihsel gelişimini açıklar.
3 1227745 Masajda kullanılan temel manipulasyon tekniklerinin isimlerini ve başlıca etkilerini bilir, bunları spor alanında da uygulayabilir.
4 1227749 Masajın endikasyonları ve kontraendikasyonlarını bilir.
5 1294788 Masajın etkilerini bilir (fizyolojik, psikolojik ve tıbbi etkileri ile spor performansı ve toparlanma üzerine etkileri vb.)
6 1294815 Masaj yapılan ortamın özelliklerini tanımlar ve hazırlayabilir, Masaj yapan kişinin özelliklerini (kıyafet, hijyen, iletişim vb.) bilir ve uygun davranış alışkanlığını kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2
2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 4 4 2
3 5 4 4 5 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2
4 4 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 2
5 3 4 3 3 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3
6 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek