Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSÖ324 Tören ve Kutlamalar 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Spor organizasyonlarının düzenlenmesi ve ilkeleri hakkında genel bilgiler, uygulama çeşitleri ve teknikleri uygulamada karşılaşılan sorunlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Deniz GÜNAY DEREBAŞI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitapları: Bayramlar ve Törenler El Kitabı, Mayıs 2007, Ankara, Serbest Cimnastik, Ergün ŞENGÜL, Bağırcan Yayınevi, 1999, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Düzen alıştırmaları ile ilgili çeşitli şekillerde dizilebilmeyi ve sıralanabilmeyi öğretmek, Düzen alıştırmaları ile ilgili koordinasyonu geliştirebilmek, Türk bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemek, Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenleri düzenlemek, Bayramların anlam ve önemini uygun olarak kutlanmasını sağlamak, Ulu Önder Atatürk’ e bağlılığı geliştirmek ve ulusal birliği pekiştirmek adına çalışmalar yapmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
29 Bireysel Çalışma 25 2 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders ve literatür tanıtımı 1.docx
2 Türk Bayrak Yönetmeliği 2.docx
3 Bayrak Törenleri Yönergesi 3.docx
4 Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği 4.docx
5 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi 5.docx
6 quiz
7 Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik 7.docx
8 Protokol Kuralları 8.docx
9 Vize sınavı
10 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dosyası hazırlıkları 10.docx
11 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dosyası hazırlıkları 11.docx
12 quiz
13 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dosyası hazırlıkları 13.docx
14 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dosyası hazırlıkları 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1205848 Türk Bayrağı kanunu esaslarını kavrayabilme
2 1205866 Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenleri öğrenebilme
3 1205951 Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk günlerinde yapılacak törenleri öğrenebilme
4 1205982 Milli Eğitim Bakanlığı bayrak törenleri yönergesini anlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek