Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİT207 Tipografi I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders ile tipografinin ve kaligrafinin grafik tasarım uygulamalarında doğru ve etkili kullanımına ilişkin kapsamlı anlatımın çoklu görsellerle desteklenerek açıklanması, tipografi’ye ilişkin temel terimler, yazı karakterleri, türleri ve biçemleri hakkında bilgiler verilmesi ve yeni font tasarımlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali TOMAK, Prof. Dr. Ali SEYLAN, Dr.Öğr.Üyesi Tarık Yazar, Inst. Abdulkerim TURKAYA

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Gonzales, D. (2012). Typography : Graphic Design İn Context, London. 2) Sarıkavak, Namık Kemal, (2014). Kaligrafik ve Tipografik Deneysel Tasarımlar, İstanbul. 3) Sarıkavak, Namık Kemal, (2004). Çağdaş Tipografinin Temelleri, Seçkin Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş., Ankara. 4) Sarıkavak, Namık Kemal, (2005). Sayısal Tipografi 1, Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara. 5) Sarıkavak, Namık Kemal, (2005). Sayısal Tipografi 2, Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara, 6) Becer, Emre, (2010). Modern Sanat ve Yeni Tipografi, Dost Kitabevi, Ankara. 7) Carter, Rob, Ben Day, Philiph Meggs, (2007). Typographic Design: Form And Communication, John Wiley ve Sons Inc. Canada. 8) Frıedl, Friedrich Nicolaus Ott, Bernard Steın, Könemann, (2000). Typography When Who How, Köln.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, Tipografi’nin önemi ve alfabenin tarihi gelişimi, yazının İnsan hayatındaki yeri ve önemi, yazı karakterleri ve çeşitleri, doğru yazı karakteri seçimi, yazıda espas, bloklama, metin düzenlemeleri, renk, ebat, ve birim tekrarı ile kompozisyonda ritim, denge, hiyerarşi gibi ögeler, çeşitli yazı karakterlerinin incelenmesi ve yeni font tasarımları anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 11 3 33
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği, Tipografi’nin tanımı, amacı, alfabenin ve baskı teknolojisinin tarihi gelişimi ve insan yaşamındaki önemi. Derse Katılım, Uygulama/Pratik
2 Tipografi’de kullanılan temel terimler, Tipografi’nin grafik tasarım ürünlerindeki önemi ve işlevinin anlatımı, Tipografinin ve kaligrafinin grafik tasarım uygulamalarında doğru ve etkili kullanımına ilişkin görsellerin incelenmesi. Derse Katılım, Uygulama/Pratik
3 Harf yapılarının detaylı incelenmesi ve fontlarda tasarım bütünlüğü. Derse Katılım, Uygulama/Pratik
4 Yazı karakterinin konusuna ve kullanım amacına uygun olarak, harflerin geometrisi, temel harf ölçüleri ve biçimleniş oranlarının örneklerle anlatımı, temel harf ve rakkamlardaki oranlar ve ağırlık değişimi analizi. Derse Katılım, Uygulama/Pratik
5 Farklı fontların incelenmesi, yazı karakterlerinin sınıflandırılması ve farklılıkların değerlendirilmesi (light, medium, bold, black, italik, regular vb.). Derse Katılım, Uygulama/Pratik
6 Yazı karakterlerinin uygun satır aralığında yazılması ve harf aralık çalışmalarının yapılması, majiskül ve miniskül yazıların metin içerisindeki etkilerinin değerlendirilmesi. Derse Katılım, Uygulama/Pratik
7 Kelimeler ve paragrafların incelenmesi, Büyük ve küçük harflerle oluşturulan satırlar, sayfa ve kenar boşluklarının ayarlanması. Derse Katılım, Uygulama/Pratik
8 Bilinen bir fontun (örnek:Helvetica) harf ve rakkam uygulamalarının yapılması. Derse Katılım, Uygulama/Pratik
9 Ara Sınav/Vize ara sınav.pdf
10 Bilinen bir fontun harf ve rakkam uygulamalarının yapımına devam. Derse Katılım, Uygulama/Pratik
11 Sayısal ve deneysel tipografide dikkat çekici, ilgi uyandırıcı uygulamalarının yapımı. Derse Katılım, Uygulama/Pratik
12 Dikkat çekici, ilgi uyandırıcı yazı uygulamalarının yapımı ve tipografik uygulamalarda yazı karakterlerinin rengi, ölçüsü, ağırlığı ve stillerinin değerlendirilmesi. Derse Katılım, Uygulama/Pratik
13 Serifli ve serifsiz, kaligrafik yazılar ve bu sınıfa giren font örneklerinin tanıtılması ve örnek bir cümlenin kaligrafik kalemle yazılması. Derse Katılım, Uygulama/Pratik
14 Kaligrafik yazılarla özlü bir sözün blok yazı düzenlemelerinin yapımı. Derse Katılım, Uygulama/Pratik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1221750 Tipografi’ye ilişkin temel terimleri, yazı karakterlerini, türlerini ve biçemlerini kavrar.
2 1221770 Yazının insan hayatındaki yeri ve önemini bilir.
3 1221777 Yazıda espas, bloklama, metin düzenlemeleri, renk, ebat, ve birim tekrarı ile kompozisyonda ritim, denge, hiyerarşi gibi ögeleri kavrar.
4 1273819 Yazı karakterlerini ve çeşitlerini bilir, tipografi’yi grafik tasarım alanındaki tüm ürünlerde doğru ve amacına uygun olarak etkili kullanabilir.
5 1273820 Farklı font tasarımları oluşturabilir ve bu tasarımları değişik uygulamalarla birlikte kompoze edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 4 4 4 1 5 4 1 1 1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek