Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİT407 Reklam Fotoğrafçılığı 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Bu ders ile reklam fotoğrafçılığı, son yıllarda dijital teknolojilerin fotoğraf ile görüntüleme sektöründe yarattığı önemli ve hızlı gelişmeler sonucunda, ajanslar tarafından yaratıcı pazarlama stratejileri ile belirlenmiş olan düşüncelerin, konuların ve konseptlerin, içeriğine uygun olarak yaratıcı kurgulamasına, görüntülenmesine ve dijital ortamlarda çeşitli programlar kullanılarak manipüle edilip yeniden üretilmesine ilişkin teorik, teknik ve uygulamalı süreçlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) ÜRPER, O. Dijital Teknoloji Çağında Reklam Fotoğrafçılığı. Say Yayınları, İstanbul, 2012. 2) KASIM, M., Reklam Fotoğrafçılığı. Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2013. 3) LESKO L. & LANE B., Advertising Photography: A Straightforward Guide to a Complex Industry. Course Technology, USA, 2007. 4) TUCK, K., Commercial Photography Handbook: Business Techniques for Professional Digital Photographers. Amherst Media Publisher, USA, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders teorik bir ders olup, sınavları Vize, Final ve Bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gerçekleştirilmekte olup ayrıca bireysel/grup proje çalışması yaptırılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
29 Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 1 2 2
22 Proje Hazırlama 2 3 6
23 Proje Sunma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dijital çağ, dijital kültür ve dijital sanat. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması Reklam Fot._Sunu_1.pdf
2 Dijital fotoğraf teknolojisinin gelişimi ve fotoğrafa etkileri. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması Reklam Fot._Sunu_2.pdf
3 Reklamın kavramsal çerçevesi. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması Reklam Fot._Sunu_3.pdf
4 Reklamın görsel ve sözel bileşenleri: Grafik. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması Reklam Fot._Sunu_4.pdf
5 Reklamın görsel ve sözel bileşenleri: Metin ve tipografi. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması Reklam Fot._Sunu_5.pdf
6 Reklamın görsel ve sözel bileşenleri: Slogan ve simge/semboller. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması Reklam Fot._Sunu_6.pdf
7 Reklamın görsel ve sözel bileşenleri: Fotoğraf. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması Reklam Fot._Sunu_7.mp4
8 Reklam fotoğrafında yapım ve süreci. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması Reklam Fot._Sunu_8.mp4
9 ARA SINAV (VİZE) ARA SINAV UYGULAMASI.pdf
10 Reklam fotoğrafında mesaj ve tasarım öğeleri. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması Reklam Fot._Sunu_10.mp4
11 Reklam fotoğrafçılığında aydınlatma ve ışık kullanımı. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması Reklam Fot._Sunu_11.mp4
12 Reklam fotoğrafçılığında kompozisyon öğeleri. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması Reklam Fot._Sunu_12.mp4
13 Reklam fotoğrafçılarının mesleki ortam ve çalışma koşulları. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması Reklam Fot._Sunu_13.mp4
14 Dijital teknolojideki gelişmelerin reklam fotoğrafçılığına yansımaları. Uygulama/Pratik, Performans, Takım/Grup Çalışması Reklam Fot._Sunu_14.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233155 Reklamcılık sektöründe kullanılan dijital görüntü teknolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1233156 Stüdyo ortamını kullanarak reklam fotoğrafı çekimi yapar.
3 1233157 Görsel bir ürün reklamında yer alan görsel ve sözel bileşenleri çözümler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 4 4 3
2 4 3 4 4
3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek