Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF107 Sanat Tarihi I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

İnsana ait ilk üretimlerinden başlayarak, sanayi devrimine kadar uzanan mimari, resim, heykel eserleri içine alan sanatsal dönemler, akımlar bulundukları şartlarla çerçeve ortaya koyacak derinlikte incelenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Sadık ŞENER, Doç. Dr. Ali TOMAK, Doç. Dr. Ali SEYLAN, Yrd. Doç. Dr. Tarık YAZAR, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sanat Tarihi Ansiklopedisi,1-4. Cilt, 2. Aslanapa, Oktay, (1976). Türk Sanat Tarihi, Yaykur Açıköğretim Dairesi. 3. Hollingsworth, Mary, (2009). Dünya Sanatı Tarihi, (Çev. Rengin Küçükerdoğan, İnk. Kitabevi. 4. Turani, Adnan, (2012). Dünya sanat Tarihi, Remzi Kitabevi. 5. Gombrich, E.H., (1986). Sanatın Öyküsü, (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kit., İst. 6. Sevin, Veli, (2003). Eski Anadolu ve Trakya, İletişim Yay. 7. Kuban, Doğan, (1973). !00 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yay, II bas. İstanbul. 8. Wölflin, Heinrich, (2011). "Sanat Tarihinin Temel Kavramları", Remzi Kitabevi, İstanbul. 9. Lynton, Norbert, (2009). "Modern Sanatın Öyküsü", Remzi Kitabevi, İstnabul. 10. Hyde Minor, Venan, (2003). "Sanat Tarihinin Tarihi", Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Güzel Sanatlar eğitimi alan bireyin, uğraşı ve ilgi alanı olan sanatın geçmişte gösterdiği değişim ve gelişmeler ışığında, gelecekte meydana getirilmesi muhtemel sanat eserleri hakkında fikir yürütebilmesi ve sanat eserlerinin bileşenleri konusunda fikir sahibi olması hedeflenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
34 Okuma 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat, Tarih, Antropoloji, Arkeoloji, Medeniyet Tanımları Araştırma, inceleme
2 Tarih öncesi Toplumlarda Sanat. Araştırma, inceleme
3 Taş Devri Sanat eserleri Maden Devri Sanat Eserleri Araştırma, inceleme
4 Sümer, Mısır Sanatı Araştırma, inceleme
5 Antik Yunan ve Roma Sanatı Araştırma, inceleme
6 Anadolu Medeniyetleri Sanatı: Hitit, Frig, Urartu Araştırma, inceleme
7 Türk Sanatı, Uygur, Göktürk, Büyük Selçuklu Sanatı Araştırma, inceleme
8 Türk Sanatı, Anadolu Selçuklu Sanatı Araştırma, inceleme
9 Ara Sınav
10 Anadolu Beylikler Dönemi Sanatı Araştırma, inceleme
11 Osmanlı Türk Sanatı 14. Ve 16. Y.Y Araştırma, inceleme
12 Osmanlı Türk Sanatı 16 ve 17. Y.Y Araştırma, inceleme
13 Osmanlı Türk Sanatı 17 ve 18. Y.Y. Araştırma, inceleme
14 Osmanlı TürkSanatı 18. Ve 19. Y.Y. Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1199424 Sanatın ilkel dönemden 14.y.y. kadarki süreçte gelişim değişimlerini bilir
2 1199428 Eski ve farklı uygarlıkların sanatları hakkında bilgi sahibi olur ve ayırt edebilir
3 1199465 Türk Sanatının özellik ve niteliklerini bilir
4 1199482 Türk Sanatının tarihi süreçte gelişimini bilebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3
2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3
3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3
4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek