Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF108 Sanat Tarihi II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Sanat Tarihi II dersi, Sanatın Modern öncesi, Modern ve Postmodern dönemlerine ilişkin genel bilgi ve süreçsel gelişim grafiklerinin incelenmesini; Sanatsal dönemlerin karakteristik özelliklerini, sanat akımlarını ve anlayışlarını sanatsal üslup ve yönelim kapsamlarıyla ayrıntılı incelemek; sanatçı monografileri ışığında sanat dönemlerinin çözümlemesini gerçekleştirmek; ve genel tarih felsefesi ile sanat tarihinin felsefi eğilimlerini değerlendirmek amacındadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Güvemli, Zahir, (1960). Başlangıcından bu güne Türk ve Dünya SANAT TARİHİ, Varlık Yay. İst.1960. 2. Aslanapa, Oktay, (1976). Türk Sanat Tarihi, Yaykur Açıköğretim Dairesi. 3. Hallingsworth, Mary, (2009). Dünya Sanatı Tarihi, (Çev. Rengin Küçükerdoğan, İnk. Kitabevi. 4. Turani, Adnani, (2012), Dünya sanat Tarihi, Remzi Kitabevi. 5. Gombrich, E.H., (1986). Sanatın Öyküsü, (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kit., İst. 6. Sevin, Veli, (2003). Eski Anadolu ve Trakya, İletişim Yay. 7. Kuban, Doğan, (1973). !00 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yay, II bas. İstanbul. 8. Wölfflin, Heinrich, (2011). "Sanat Tarihinin Temel Kavramları", Remzi Kitabevi, İstanbul. 9. Lynton, Norbert, (2009). "Modern Sanatın Öyküsü", Remzi Kitabevi, İstnabul. 10. Hyde Minor, Vernon, (2003). "Sanat Tarihinin Tarihi", Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul. 11. Berk, Nurullah, Adnan Turani, Günseli Renda, Kaya Özsezgin, (1981), Başlangıcından Bu Güna Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tilgat Yay. I. , II. II. Clt, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin, 10. y.y. dan bu yana, özellikle Batı sanatı tarihi ve sanat akımları hakkında bilgi sahibi olmaları, Sanat eseri inceleme ve sanat akımlarının niteliklerini özümsemeleri, sanat eserlerini eleştirmeleri ve sanatçılar hakkında tutarlı bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
16 Alan Gezisi 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
34 Okuma 9 2 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Erken Hristiyanlık Döneminde Avrupa'da Sanat ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI- Araştırma, inceleme sanat tarihi II 1. ders sunum kopyası pdf.pdf
2 ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI-ROMAN SANATI( Karolenj ve Romanesk Dönemler Orta Çağ Avrupa Sanatı-Gotik Dönem Araştırma, inceleme Şarlman ve Karolenj Reformu (Sanat Tarihi / Ortaçağ Avrupasında Sanat)
3 ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI-ROMAN SANATI( Karolenj ve Romanesk Dönemler Orta Çağ Avrupa Sanatı-Gotik Dönem Araştırma, inceleme https://www.youtube.com/watch?v=WiX2amY7G-I
https://www.youtube.com/watch?v=vrdkL7Y8Who
4 Rönesans'ın doğuş sebepleri, sanat eserleri ve sanatçıları ile sanat eserlerinin nitelik ve özellikleri Romantizm Sanat akımı Araştırma, inceleme Rönesansın Nedenleri ve Sonuçları
https://www.youtube.com/watch?v=FXdbGPm3s6M
Jan van Eyck’ın "Arnolfini’nin Evlenmesi" İsimli Eseri (Sanat Tarihi) (Sanat Tarihi)
5 Rönesans Mimarisi Araştırma, inceleme https://www.youtube.com/watch?v=X3YobqZdMtU
6 İtalya'da Erken Rönesans (1400-1500) Araştırma, inceleme IMG_2755.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=_tQQGAS6ddQ
7 Yüksek Rönesans (Resim, Heykel, Mimarlık (1500-1600) Araştırma, inceleme https://www.youtube.com/watch?v=alTPPHPX-b8
https://www.youtube.com/watch?v=7sRAWngY81E
İtalyan Rönesans Sanatı'nı Nasıl Tanırız?
https://www.youtube.com/watch?v=f-FgpSZmQUQ
8 Maniyerizm, Mimarlık, Resim ve Heykel Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Barok Mimari, Resim ve Heykel Araştırma, inceleme
11 Barok Resim Sanatı Caravaggio, Guido Reni, Ribera, Rubens, Velazquez, Nicolas Poussin, Rembrant Araştırma, inceleme
12 Rokoko Araştırma, inceleme
13 Romaticism Araştırma, inceleme
14 19. yüzyıl, Avrupa Sanatı Realizm, Expresyonizm, Empesyonizm Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230364 Sanatın geleneksel süreç ve geçiş evrelerini bilebilir.
2 1230365  Sanat tarihinin uzak ve yakın geçmişlerine ilişkin saptamalar yapabilir.
3 1230366 Sanat tarihinin felsefi temaslarını ortaya çıkarabilir.
4 1230367  Çağdaş sanat ile geleneksel sanat ayrımında ne tür niteliklerin belirleyici olduğunu bilebilebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4
2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4
3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 3 3 2 4 3 5 3 3 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek